Laatste nieuws:

Actueel

Vergadering Wijkplatform en inloopspreekuur

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op    

DINSDAG 3 APRIL 2018

Inloopspreekuur vanaf 19:30 tot ca. 20:30


locatie: Driestroom Dagbesteding, gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel17 maart 2018

VOETVEER BEMMEL-OOIJ IS HAALBAAR!

Voetveer Bemmel-OoijpolderDe afgelopen maanden heeft het bureau Stroming bv onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het door ons voorgestelde pontje / voetveer tussen Bemmel en de Ooijpolder. Op maandag 12 maart zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd aan de betrokken wethouders en ambtenaren van de gemeentes Lingewaard en Berg en Dal. Ook Cor Hendriks en Etko Cretier waren als initiatiefnemers hierbij uitgenodigd. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is gekeken of een pontje op de voorgestelde locatie technisch mogelijk is
, of het op die plek is toegestaan, wie de landeigenaren zijn en hoe die hier in staan. Wat de opvatting over de haalbaarheid is bij de eventuele exploitanten van het veer en wat voor verwachtingen er mogen zijn wat betreft aantal passagiers. Tenslotte is een globale financiele onderbouwing uitgewerkt. Conclusie: van alle kanten is er positief gereageerd en zijn er geen hindernissen opgedoken die het pontje onmogelijk maken. Ook de beide gemeenten zijn zeer positief en streven er naar om het pontje zo snel mogelijk in de vaart te brengen. Toch zal er nog het nodige verder moeten worden uitgezocht en uitgewerkt, zowel wat betreft de preciese locatie, de omwonenden, een eventuele aanbesteding maar ook bv een onderzoek in kader van Natura2000. Conclusie: een start aan het begin van het seizoen 2019 (rond Pasen) zou mogelijk moeten zijn. Dan kan het pontje ook tijdig worden opgenomen in folders met fietsroutes, op websites van toeristische bestemmingen etc. zodat er al in het eerste jaar een vliegende start gemaakt kan worden.
De komende weken worden nog wat technische zaken verder uitgewerkt en ook zal de gemeente Berg en Dal verder praten met de bewoners van de buurtschap Groenlanden in de Ooijpolder. Daarna is het woord aan de nieuwe colleges in beide gemeenten en aan de Provincie Gelderland die het project ook deels financieel mogelijk moet maken. Wordt vervolgd!


15 maart 2018

FOTOALBUM SCHAATSBAAN

Tijdens de winterse dagen hebben we een aantal foto's en filmpjes gemaakt van het ijsplezier. Zie bijgaand fotoalbum.

FOTOALBUM SCHAATSEN FEBRUARI/MAART 2018


Filmpje 1

Filmpje 2

Filmpje 3

Filmpje 4
28 februari 2018

EINDELIJK: WE KUNNEN WEER SCHAATSEN!

Ijsbaan2018 3Op de laatste dag van de metereologische winter was het eindelijk zo ver: de ijsbaan was na jaren wachten weer geschikt om echt te schaatsen. Het ijs was niet erg dik en langs de randen hadden de kinderen die te ongeduldig waren wel veel ijs beschadigd, maar vanmiddag waren er een heleboel kinderen op het ijs. Er ontstonden wel de nodige zwakke plekken en zelfs een enkele natte broek doordat volwassenen hier en daar te zwaar bleken, maar dat hoort er dan maar bij. Aan het einde van de middag nam de wind toe en werd het snijdens koud, tegelijk was de baan ook flink beschadigd, maar morgen zal het ijs nog een stuk dikker zijn. Ook dan met een harde oostenwind maar  wil je nog een keertje schaatsen dan zal het donderdag of vrijdag moewten gebeuren. Daarna komt er dooi en over een paar weken is het al weer voorjaar. Metereologisch begint die zelfs morgen al ......

Ijsbaan2018 4

Ijsbaan2018 5

Ijsbaan 2018 01


27 februari 2018

IJSBAAN ESSENPAS BIJNA BETROUWBAARijsbaan wadi 01

Na een paar jaar zonder goed ijs ziet alles er op het moment goed uit voor de ijsbaan in de grote wadi bij de Leidijk. Vanaf woensdag lijkt het ijs dik genoeg om op te schaatsen. Dankzij de hoge grondwaterstand stond de wadi al weken vol met water. Uiteraard gaat het om een bescheiden diepte van hooguit enkele decimeters waardoor de ijsbaan super veilig is.
De laatste week zakt het grondwater wel en moeten het peil kunstmatig bijhouden maar tot nu toe lijkt dat goed te lukken. Wel is het ijs door veel blad en gras afval wat verontreinigd en hebben de kinderen hier en daar wat schade aangericht, maar het grootste deel van de baan ziet er behoorlijk schaatsbaar uit. We zijn benieuwd of dat zo blijft want de zon is overdag wel erg fel waardoor de bovenkant van het ijs smelt en verdampt.

Hoe dan ook: we zijn blij dat het dit jaar weer eens gaat lukken en we verwachten dat velen hier de komende dagen met plezier komen schaatsen.!7 februari 2018

HAALBAARHEIDS-ONDERZOEK VOETVEER BEMMEL-OOIJ

Al een aantal jaren ijveren twee leden van het platform Bemmel Oost (Cor Hendriks en Etko Cretier) voor de komst van een pontje tussen de Bemmelse Waard en de Ooijpolder. Het afgelopen jaar zijn we daar met hernieuwde energie weer aan gaan trekken met succes: eind 2017 hebben de beide betrokken gemeenten (
Lingewaard en Berg en Dal) aangegeven in beginsel enthousiast te zijn over het idee. Samen hebben zij nu een onderzoeksbureau opdracht gegeven om dit initiatief te onderzoeken op haalbaarheid. Het is een eerste fase die duidelijkheid moet geven of het pontje op de beoogde plek denkbaar en haalbaar is. Daarbij wordt gekeken of er omstandigheden, regels of grote praktische redenen aanwezig zijn, die zo'n voetveer op voorhand onmogelijk of zeer onwaarschijnlijk maken. Ook de financiele kant wordt globaal bekeken, zodat duidelijk is of de financiering van zo'n project redelijkerwijs denkbaar is. Gekeken wordt ook wat het pontje kan bijdragen aan de recreatie en toerisme in het gebied en in hoeverre het pontje een stimulering hiervan kan betekenen.
Uiteraard hopen wij als initiatiefnemers op een positieve uitkomst van dit onderzoek, zodat we door kunnen naar fase 2: de plannen meer in detail uitwerken. Dan wordt precies bekeken waar en op welke wijze het pontje kan varen, hoe de aanlandpunten kunnen worden ingericht en of alle betrokken partijen zoals de grondeigenaren, de beide gemeenten, Rijkswaterstaat, recreatieondernemers maar ook omwonenden zich hierin kunnen vinden. De kosten worden begroot, de subsidiemogelijkheden verder uitgezocht en de exploitatiekosten worden zo goed mogelijk ingeschat. Niet onbelangrijk: wie gaat straks wat betalen. Als dat allemaal redelijk helderis volgt fase 3: de aanbesteding van de exploitatie van het pontje.
Is de exploitant vervolgens bekend, dan zal deze een geschikte pont  moeten aanschaffen en daarna het misschien wel grootste vraagstuk moewten oplossen: het vinden van enkele schippers die de pont kunnen gaan varen.
Fase 1, het vooronderzoek is nu onderweg. Als dat onderzoek positief uitvalt en we toekomen aan fase 2 en 3, dan gaat daar zeker nog geruime tijd overheen. Wie weet volgt dan in het najaar fase 4. En als we erg optimistisch zijn zou het pontje dan in het voorjaar van 2019 daadwerkelijk van wal kunnen steken. Maar voor alle duidelijkheid: wij zijn de optimistische initiatiefnemers, dus de praktijk kan natuurlijk wel iets weerbarstiger blijken .....
Cor Hendrik / Etko Cretier1 februari 2018

WILGEN KNOTTEN IN HOFSTEDEPARK

Iedereen in de Essenpas kent uiteraard het Hofstedepark dat nu begonnen is aan zijn 5e levensjaar en inmiddels toch een mooi onderdeel vormt van onze wijk.

Wat niet iedereen weet is dat we als wijkplatform al die jaren een flink stuk van het onderhoud zelf uitvoeren. Het snoeien van de fruitbomen, de knotwilgen en de wijngaard, het wieden van onkruid en zelfs het maaien van een deel van het gras wordt door ons als vrijwilligers gedaan. Maar boompjes worden groter en de mankracht een jaartje ouder. De komende weken moeten o.a. de knotwilgen aan de randen van het park weer worden gesnoeid (geknot dus!). Daarvoor zou jouw hulp wel heel erg welkom zijn.
Daarom mijn vraag: wil je komende zaterdag ook een paar uurtjes komen helpen met het snoeien? Met een aantal mensen maakt het licht werk en kunnen de eerste serie bomen weer gereed maken voor een nieuw seizoen.

Waar:  Hofstedepark bij de grote Kastanjeboom

Wanneer: zaterdag 3 februari vanaf 9:30 tot ongeveer 12:00 uur

Als je zelf een snoeischaar hebt is dat uiteraard erg handig, anders hebben we er nog wel een paar liggen.

PS: uiteraard kunnen ook kinderen een handje helpen.....

1 februari 2018

GELUIDSONDERZOEK VERLENGING A15

In opdracht van de betrokken gemeenten is een onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting van de toekomstige doortrekking van de A15 op de woningen in het gebied rondom het traject.
Op de volgende site vindt u de uitkomsten van dit onderzoek (klik hier voor website).

NB: dit onderzoek is uitgevoerd conform de uitgangspunten en regels zoals die landelijk voor dit soort projecten gelden. Dat betekent dat er gewerkt wordt met gemiddelden en theoretische waarden. In bijeenkomsten met de onderzoekers hebben vertegenwoordigers van wijkplatforms en bewonersgroepen hierover informatie gekregen, waarbij duidelijk was dat dit soort gemiddelden eigenlijk heel weinig zeggen over de werkelijk geluidsbelasting en overlast die u mag verwachten. Helaas werd ons duidelijk gemaakt dat deze procedures en uitgangspunten niet ter discussie geteld kunnen en mogen worden ..........7 november 2017

BUURT WHATSAPP GROEPEN

Er worden steeds meer verzoeken gedaan om als wijkplatform mee te werken aan de WhatsApp Buurtpreventie groepen. De gemeente heeft zelfs besloten om mensen die bordjes hiervoor aanvragen standaard naar de platforms door te sturen. De komende maanden zal hierover samen met de gezamenlijke wijkplatforms een standpunt worden ingenomen, waarschijnlijk wordt het beleid dat we niet in elke straat dit soort bordjes gaan ophangen, maar dat aan het begin van een wijk of dorp de bekende bordjes worden geplaatst. Zo wordt een wildgroei aan bordjes voorkomen.

                WhatsApp Buurtpreventie

In het algemeen juicht ons platform burgerinitiatieven van harte toe, maar misschien is het bij dit onderwerp toch wel zinvol om een enigzins kritische kanttekeningen te plaatsen.

Recent (21 september) besteedde Nieuwsuur aandacht aan de enorme groei van het aantal Buurt Whatsapp groepen. Waarom zijn ze zo populair, wat is het nut en wat kunnen neveneffecten zijn.

Als relativering misschien niet zo verkeerd om eens te bekijken........

Bekijk hier de Nieuwsuur-reportage en het studiogesprek met psychiater en hoogleraar Damiaan Denys.3 november 2017

Bruggetje geplaats in Grote Wadi

Op vrijdag 3 november is eindelijk het bruggetje geplaatst dat de Leidijk weer verbindt met het Kasteellaantje en het speelveld in de grote wadi. In september 2016 was het bestaande lage dijkje gedeeltelijk weggegraven waardoor de looproute die daar in de praktijk was ontstaan, onmogelijk was gemaakt. Vanaf het begin af aan was het plan om daar een eenvoudige boomstambrug voor in de plaats te leggen zodat de ijsbaan één geheel kan blijven terwijl de wandelaars met schone en droge voeten over het dammetje kunnen lopen. In de praktijk vergde het vele overleggen bij de gemeente en een forse wachttijd bij de leverancier tot het op deze dag dan eindelijk zo ver was. Met een gigantisch lange vrachtwagen werd de ca. 4,5 ton zware brug aangevoerd en met een sterke kraan op zijn plek gelegd.
Helaas bleek de brug ruim een meter langer te zijn dan was besteld en ook was hij aan de onderkant nogal ongelijk. Vandaar dat hij nu zo is neegelegd dat hij wel veilig kan worden gebruikt, maar hij nog niet op zijn definitieve plek ligt. De leverancier komt nog een keer terug om hem even op te tillen, aan te passen en dan definitief neer te leggen. Voor het wijkplatform was het hoe dan ook een heugelijke dag eindelijk het "Barthlehiem bruggetje" op zijn plek ligt! 
Brug wadi 1

Brug wadi 2

Brug wadi 3


1 mei 2015

WETHOUDER THEO JANSSEN KOMT DINSDAG 7 NOVEMBER NAAR INLOOPSPREEKUUR

Wethouder Theo Janssen heeft de wijkplatforms in zijn portefeulle en hij probeert elk jaar één tot twee keer langs te komen bij een inloopspreekuur van elk platform. In oktober was zijn komst aangekondigd maar werd op het laatste moment afgezegd wegens een dubbele afspraak. Komende dinsdag, 7 november zal hij dan alsnog aanwezig zijn. U kunt het inloopspreekuur bezoeken vanaf 19:30 tot ca. 20:30 en vragen stellen of planen aandragen bij het wijkplatform en de wethouder. Uiteraard kunt u ook gewoon als belangstellende komen. De koffie staat klaar!

Theo Janssen


1 januari 2017

Abc

>  OVERIG NIEUWS
Op zoek naar nieuwsberichten uit 2016-17 Klik hier.


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2015? Klik hier.


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2014? Klik hier.Op zoek naar nieuwsberichten uit 2013? Klik hier.


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2012? Klik hier.


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2011? Klik hier.


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2010? Klik hier. 

Welkom!

Welkom op de website van wijkplatform Bemmel Oost, het wijkplatform voor de wijken OOSTERVELDEN (oostelijk van de Dijkstraat) en De ESSENPAS. Dit wijkplatform is één van de vier wijkplatforms van Bemmel en één van de twaalf wijkplatforms van de Gemeente Lingewaard.
 home-photo
Het wijkplatform heeft als doel de leefbaarheid van de wijken te verhogen, de veiligheid te verbeteren en om als verbinding tussen de bewoners en de gemeente te fungeren. Of het nu gaat om verkeerszaken, groenbeheer, speelgelegenheid of buurtpreventie, bij al deze zaken is het wijkplatform gesprekspartner voor bewoners, gemeente en politie. Samen zoeken we naar de beste oplossing, proberen we wensen in te vullen of gevaarlijke situaties op te lossen of te te voorkomen.

INLOOPSPREEKUUR WIJKPLATFORM

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op

DINSDAG 3 APRIL 2018


Vergaderschema komende periode:
* dinsdag 1 mei 2018
* dinsdag 5 juni 2018
* dinsdag 3 juli 2018

Wanneer:    
Op de eerste dinsdag van de maand. Inloopspreekuur van 19:30 tot 20:30

Waar:
De algemene ruimte van Driestroom Dagbesteding in de Hofstede, op de begane grond aan de zijde van de grote wadi
(Hoefslag 28    6681 TL Bemmel).

Wat:
Alle zaken met betrekking tot de wijken de Essenpas en Oostervelden, zoals veiligheid, overlast, speelgelegenheid, groenvoorziening, verkeer, etc etc. U kunt terecht met wensen, ideeen, klachten of opmerkingen, maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent in uw woonomgeving.
Ter plekke zijn tekeningen en plannen voor plannen in de wijken in te zien, kunt u vragen of opmerkingen plaatsen maar uiteraard zouden we het ook enorm waarderen wanneer uw hulp en medewerking wilt aanbieden!


Belangrijke data

* Spreekuur wijkplatform,  ophaaldagen
   vuilnis,  plastic , snoeien en maaienPlannen en activiteiten

* Wadi-plan

* Hofstede en omgeving

* VerkeerszakenBeter een goede buur.....

Tips en aanbevelingen voor het prettig wonen in onze buurt
Links en algemene informatie

* info over Bemmel en Lingewaard, bewonerszaken etc.


Kaartje Bemmel Oost

AED / Defibrillator

AED-logo_2  In Oostervelden en De Essenpas
   zijn verscheidenen AED's
  beschikbaar voor noodgevallen.


Kijk hier voor de locaties en meer informatie.FOTO ARCHIEF

*Zie diverse fotoalbumsover de wijken Essenpas en Oostervelden

Sitemap