Laatste nieuws:

Actueel

Vergadering Wijkplatform en inloopspreekuur

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op    

DINSDAG 11 MEI 2021 
(uiteraard afhankelijk van de geldende Corona maatregelen)

Inloopspreekuur vanaf 19:30 tot ca. 20:30

locatie: Driestroom Dagbesteding, gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel


21 december 2020

Ook bij vorst, deze winter helaas GEEN IJSBAAN

Het is alweer een paar jaar geleden dat we een bruikbare ijsbaan hadden in de grote wadi bij de Leidijk. Elk jaar treffen we voorbereidingen om de ijsbaan aan te kunnen leggen zodra de temperaturen onder nul zakken. Dat betekent het kort maaien van de wadi, alle losse voorwerpen en rommel verwijderen uit het terrein, alle afvoeren van de wadi dichtmaken met schotten en tenslotte als het echt zover is, het water in de wadi laten lopen.
Afgelopen week is het terrein weer kort gemaaid en dezer dagen was ik van plan de schotten in de afvoeren te plaatsen. Maar een paar dagen geleden kwam ik in gesprek met een medewijkbewoner die werkzaam is op de IC van een naburig ziekenhuis. Zij stelde me de eenvoudige vraag: heb je aan de corona gedacht?

Tsja, ik heb er veel aan gedacht, sterker nog, ik heb begin november zelf corona opgelopen en ben er zo ziek van geworden dat ik uiteindelijk op de eerste hulp van datzelfde ziekenhuis was beland. Maar in relatie met de ijsbaan was het corona-kwartje bij mij nog nietgevallen.

Uiteraard realiseerde ik mij daarna maar al te goed dat als er echte vorst zou komen, een ijsbaan in deze tijd kan leiden tot onverantwoorde taferelen. Heel veel mensen bij elkaar, van jong tot oud en soms zelfs vanuit de wijde omgeving die even alles (willen) vergeten, dus ook de voorzichtigheid die we momenteel allemaal moeten opbrengen.
Er rest dus maar één conclusie, hoe vervelend ook, deze winter GEEN ijsbaan in de Essenpas.
   Etko Cretier


7 december 2020

Gracht rondom Hofstede wordt uitgebaggerd

Bericht van de Gemeente Lingewaard:

Er is dit jaar verschillende keren contact geweest tussen het wijkplatform en de groenbeheerder van de gemeente Lingewaard over de groei van riet in de kunstmatige watergang rondom het kasteel in wijk de Essenpas in Bemmel.

Met deze mail wil ik u informeren over geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij getracht wordt om een deel van het riet d.m.v. baggerwerkzaamheden te doen verwijderen.

Reden van de werkzaamheden:

Rondom het “kasteelterrein” in de Essenpas ligt een watergang die kunstmatig op peil wordt gehouden door een grondwaterpuls. De watergang heeft geen status conform de waterschap eisen maar wordt wel onderhouden door de gemeente Lingewaard.

Daarnaast kan de watergang de schaatsbaan in wadi voorzien van water tijdens vorstperiodes.

Op verschillende plekken in de watergang is rietgroei geconstateerd. Dit is een natuurlijk proces en eenmaal gegroeid in de bodem valt deze plant moeilijk te verwijderen. De wortelstructuur zorgt ervoor dat de rietstengel, telkens na het maaien, direct terug groeit, en vaak nog vermeerderd.

Vanuit het wijkplatform is de vraag gekomen om de rietgroei te gaan inperken, daar waar mogelijk is.

Wat gaat er gebeuren
:

In onderling overleg hebben wij besloten om de watergang gedeeltelijk uit te gaan baggeren zodat zoveel mogelijk wortels verwijderd worden. Vanuit onderhoud was het nog niet de bedoeling om deze werkzaamheden uit te voeren omdat er sprake is van een minimale slibbodem.

Wij zijn wel van mening dat er veel riet in de watergang staat zodat we deze werkzaamheden op voorhand gaan uitvoeren. Vanuit wetgeving is maar een korte periode wanneer baggerwerkzaamheden mogen plaatsvinden, deze tijd is nu aangebroken.

De watergang ligt als een soort ringgracht rondom het kasteelterrein. Wij proberen zoveel mogelijk riet en waterplanten te verwijderen. We moeten wel rekening houden met de transport gasleiding die onder het kasteelterrein ligt. De Gasunie is geïnformeerd en zullen tijdens de werkzaamheden toezicht houden. Het deel nabij de gasleiding mogen we niet baggeren.

De uitkomende baggerspecie wordt in eerste instantie op de kant gezet zodat het water uit de slib kan stromen. Ook krijgen de beestjes (reptielen en kikkers) de kans om terug in de watergang te keren. De slib wordt enkele dagen later opgeladen en gestort bij een eindverwerker.

Er is een quickscan flora en fauna uitgevoerd en er zijn geen beschermde planten en dieren in de watergang aangetroffen.

Zoals ik al eerder aangaf is het niet te voorkomen dat er volgende voorjaar weer riet zal groeien, ook omdat niet het volledig wortelpakket verwijderd kan worden. Mocht over enkele jaren weer de watergang vol riet staan kunnen we niet opnieuw de watergang gaan baggeren. Eerst moet er sprake zijn van een slibpakket voordat wij opnieuw kunnen gaan baggeren. Dit ook om te voorkomen dat de steun voor de aanwezige damplanken verdwijnt. Hier moet u zich wel bewust van zijn.

Er bestaat een kans dat het waterpeil tijdelijk wordt verlaagd. Dit is ten gunstige van de uitvoering. In het werk wordt dit bekeken of dit echt nodig is. Uiteraard zullen wij na afloop het waterpeil weer op de juiste hoogte brengen.

Wie en wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Schouten groencultuur uit Gendt. Zij zullen eerst de watergang gaan baggeren en later de baggerspecie opladen. Schouten heeft aangegeven dat werkzaamheden volgende week maandag, 14 december 2020 zullen starten. De werkzaamheden nemen enkele dagen in beslag.1 december 2020

Project Max Vitaal


Goedendag allen,

Op verzoek van sportcoach Quint van de Ven, stuur ik jullie onderstaande mail met bijlage.

Lingewaardse organisaties betrokken bij de sport hebben bij de vorming van het sportakkoord aangegeven dat er in Lingewaard veel gebeurd op sport & beweeggebied maar dat het aanbod lang niet bij iedereen bekend is.

Met twee belangrijke nieuwe acties gaan we hier verandering in brengen.

1.       Max Vitaal, dit wordt een boekje voor senioren (50+) waarin zoveel mogelijk sport en beweegaanbod onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast krijgt ook het sociaal-cultureel aanbod de kans om hierbij aan te haken omdat we met Sjors en ook uit ervaring bij andere gemeenten hebben gemerkt dat inwoners hier ook behoefte aan hebben.

2.       Digitaal sportplatform. Een website met alles op het gebied van sport & bewegen. Hierover later meer!.....

Er is naar zoveel mogelijk sport/beweeg en culturele organisaties een mail gestuurd met de brief uit de bijlage.

Maar ook jullie zijn natuurlijk een belangrijke schakel in de wijk. Het is een win-win als wijkbewoners straks alle structurele activiteiten kunnen vinden via het boekje.

 Vragen of opmerkingen? mail of bel met Sport- & Cultuurcoach Quint van de Ven: q.vandeven@swlingewaard.nl of via 06-13966536.

Zie ook deze FLYER30 juli 2020

SPREEKUUR WIJKPLATFORM

Na al die maanden stilstand vanwege de corona, gaan we nu geen zomerpauze houden: daarom is er op dinsdag 4 augustus weer gewoon een INLOOPSPREEKUUR.
Zoals altijd bent u weer van harte welkom met vragen, plannen, ideeën of opmerkingen met betrekking tot de openbare inrichting, speelgelegenheden, groenvoorzieningen, veiligheid en verkeer in de wijken Essenpas en Oostervelden.
Maar ook wanneer u vragen heeft over bv de doortrekking van de A15, energie initiatieven, ontsluiting van Bemmel  etc dan kunt u bij ons terecht. In beginsel is tijdens elk spreekuur ook Gerrit Kurvers, gebiedscoördinator van de gemeente Lingewaard aanwezig.

Indien mogelijk vergaderen we buiten onder de Kastanjeboom, anders binnen met de ramen goed open en voldoende onderlinge afstand.


2 juli 2020

We gaan weer van start!
Na maanden gedwongen stilte en stilstand door alle Corona maatregelen mogen we langzamerhand weer wat meer. Ook bijeenkomsten zoals van de wijkplatforms  zijn nu weer mogelijk.

Vandaar dat we komende dinsdag, 7 juli, weer een inloopspreekuur willen houden.
U bent van harte welkom.
We beginnen vanaf 19:30 tot ca. 20:30. 
Locatie: Gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel

Zoals altijd bent u weer van harte welkom met vragen, plannen, ideeën of opmerkingen met betrekking tot de openbare inrichting, speelgelegenheden, groenvoorzieningen, veiligheid en verkeer in de wijken Essenpas en Oostervelden.
Maar ook wanneer u vragen heeft over bv de doortrekking van de A15, energie initiatieven, ontsluiting van Bemmel  etc dan kunt u bij ons terecht. In beginsel is tijdens elk spreekuur ook Gerrit Kurvers, gebiedscoördinator van de gemeente Lingewaard aanwezig.

Indien mogelijk vergaderen we buiten onder de Kastanjeboom, anders binnen met de ramen goed open en voldoende onderlinge afstand.


14 februari 2020

Autoinbraken in Essenpas

Begin februari is er op meerdere dagen bij diverse auto's in de Essenpas ingebroken.  Misschien is het woord breken hier niet echt op zijn plek, de auto's zijn in de meeste gevallen zonder enige schade geopend en zelfs weer afgesloten door de dieven, maar wel nadat navigatiesysteem/boordcomputer en diverse airtbags waren uitgebouwd. De schade per auto loopt al snel in de duizenden euro's. De dieven maken waarschijnlijk gebruik van apparatuur waarmee het signaal van uw autosleutel bij het openen en sluiten van de auto wordt opgevangen en later kan worden afgespeeld. 's Nachts kunnen ze dan zonder schade en zonder geluid in alle rust en zeer professioneel aan het demonteren gaan.
Op zich is het moeilijk om u tegen dit soort criminaliteit te verdedigen. Zeker is is dat recentere auto's van het Volkswagenconcern (VW, Skoda, Seat etc) erg populair zijn bij de dieven. Mocht u 's ochtends of juist 's avonds als iedereen thuiskomt een auto in de buurt zien staan met 1 of meer personen er in, waar u geen goed gevoel bij hebt, noteer dan in ieder geval model en kenteken. En als u het echt niet vertrouwd kunt u uiteraard de politie bellen.


Inschrijven voor NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, plannen en aankondigingen? Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de Hofstede en de Wadi? Geef u dan even op voor de nieuwbrief van het wijkplatform. Als u even een mailtje stuurt aan info@wijkplatformbemmeloost.nl
Vermeldt  als onderwerp "Nieuwsbrief" en u ontvangt voortaan onze digitale nieuwbrief en bent als eerste op de hoogte.
>  OVERIG NIEUWS
Op zoek naar nieuwsberichten uit 2019? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2018? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2016/17? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2015? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2014? Klik hier.


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2013? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2012? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2011? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2010? Klik hier.

Welkom!

Welkom op de website van wijkplatform Bemmel Oost, het wijkplatform voor de wijken OOSTERVELDEN (oostelijk van de Dijkstraat) en De ESSENPAS. Dit wijkplatform is één van de vier wijkplatforms van Bemmel en één van de twaalf wijkplatforms van de Gemeente Lingewaard.
 home-photo
Het wijkplatform heeft als doel de leefbaarheid van de wijken te verhogen, de veiligheid te verbeteren en om als verbinding tussen de bewoners en de gemeente te fungeren. Of het nu gaat om verkeerszaken, groenbeheer, speelgelegenheid of buurtpreventie, bij al deze zaken is het wijkplatform gesprekspartner voor bewoners, gemeente en politie. Samen zoeken we naar de beste oplossing, proberen we wensen in te vullen of gevaarlijke situaties op te lossen of te te voorkomen.

INLOOPSPREEKUUR WIJKPLATFORM

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op

DINSDAG 11 MEI 2021


Vergaderschema komende periode:
* dinsdag 11 mei 2021
* dinsdag 1 juni 2021
* dinsdag 6 juli 2021


Wanneer:    
Op de eerste dinsdag van de maand. Inloopspreekuur van 19:30 tot 20:30

Waar:
De algemene ruimte van Driestroom Dagbesteding in de Hofstede, op de begane grond aan de zijde van de grote wadi
(Hoefslag 28    6681 TL Bemmel).

Wat:
Alle zaken met betrekking tot de wijken de Essenpas en Oostervelden, zoals veiligheid, overlast, speelgelegenheid, groenvoorziening, verkeer, etc etc. U kunt terecht met wensen, ideeen, klachten of opmerkingen, maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent in uw woonomgeving.
Ter plekke zijn tekeningen en plannen voor plannen in de wijken in te zien, kunt u vragen of opmerkingen plaatsen maar uiteraard zouden we het ook enorm waarderen wanneer uw hulp en medewerking wilt aanbieden!


Belangrijke data

* Spreekuur wijkplatform,  ophaaldagen
   vuilnis,  plastic , snoeien en maaienPlannen en activiteiten

* Wadi-plan

* Hofstede en omgeving

* VerkeerszakenBeter een goede buur.....

Tips en aanbevelingen voor het prettig wonen in onze buurt
Links en algemene informatie

* info over Bemmel en Lingewaard, bewonerszaken etc.


Kaartje Bemmel Oost

AED / Defibrillator

AED-logo_2  In Oostervelden en De Essenpas
   zijn verscheidenen AED's
  beschikbaar voor noodgevallen.


Kijk hier voor de locaties en meer informatie.FOTO ARCHIEF

*Zie diverse fotoalbumsover de wijken Essenpas en Oostervelden

Sitemap