Laatste nieuws:


actueel

Vergadering Wijkplatform en inloopspreekuur

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op    

DINSDAG 3 januari 2017  

Inloopspreekuur vanaf 19:30 tot ca. 20:30


locatie: Driestroom Dagbesteding, gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel
1 januari 2017

Een heel VOORSPOEDIG en GEZOND 2017 !

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Ook in 2017 gaat het wijkplatform weer zijn best doen om samen met u onze wijken nog mooier, veiliger en leuker te maken zodat we hier met veel plezier kunnen wonen. 
                            
venster op Hofstede

1 januari 2017

Namens de Stichting Duurzame aanleg A15 plaatsen wij de volgende oproep. Wijkplatforms Bemmel Oost en 't Hoogste Belang steunen deze stichting en staan achter de oproep voor crowdfunding.

Actie Vernietig Tracébesluit A15 

A15

Het voorgestelde A15-tracé is allesbehalve duurzaam. Hoe verzin je zoiets: een verkeersbrug precies over de tunnel voor de Betuwelijn die ooit juist voor veel geld is gebouwd om  natuur en landschap te sparen. Inmiddels zijn we 15 jaar verder en is natuur en landschap alleen maar belangrijker geworden, maar de minister was tot nu toe doof voor alle bezwaren en zette haar plan voor een brug gewoon door. Binnenkort neemt zij het “tracébesluit” en daarna is de laatste kans om de plannen nog gewijzigd te krijgen voorbij en is het besluit definitief. Een gelopen race?  Toch niet. Dat tracébesluit kan namelijk bij de Raad van State worden aangevochten. Maar dan moet je wel met een goed verhaal en harde argumenten komen. En die zijn er!

Wij hebben topadvocaat Robert van der Velde in de arm genomen om deze procedure voor ons te voeren. Hij ziet goede mogelijkheden om het besluit te laten vernietigen en de minister terug naar de tekentafel te sturen. Met wat meer geld en moeite kan deze A15 veel beter in het landschap worden opgenomen en daarmee natuur en bewoners vanaf Bemmel tot Zevenaar minder overlast geven. Een tunnel en een goede inkleding van de A15 zijn voor ons daarom het uiteindelijke doel. Als deze weg in de Randstad had gelegen, dan weten we bijna zeker dat dat extra geld er wel was gekomen. Maar we laten het er dus niet bij zitten en grijpen met jouw hulp deze laatste kans!

We zijn net voor Kerst een crowdfundingsactie begonnen om de benodigde gelden voor deze procedure bij elkaar te krijgen. Ons doel is €60.000 en inmiddels is daarvan al een behoorlijk deel binnen waarmee we de advocaat al aan het werk hebben gezet. Maar we zijn er nog lang niet dus daarom vragen we iedereen om een steentje bij te dragen. Ga naar onze crowdfundingspagina en doneer uw bijdrage. Bedenk wel: dit is de laatste kans voor ons allemaal om hier nog wat aan te doen. Als we deze kans voorbij laten gaan, zullen we moeten accepteren dat de minister haar zin doordrijft en we voor de eeuwigheid worden opgescheept met weer een aanslag op onze woonomgeving en de natuur in deze prachtige regio.

Steunt u ons ook? Ga naar www.whydonate.nl en doneer.

Of scan de QR-code die u rechtstreeks naar de donatiepagina brengt.

QR code crowdfunding A15


Hier nog wat meer informatie:   Lingewaard en Liemers zeggen nee tegen A15
3 november 2016

DOE MEE BIJ NIEUWE START VOOR WIJKPLATFORMS IN BEMMEL

In heel Lingewaard zijn wijkplatforms actief die zich bezighouden met leefbaarheid, veiligheid en verkeer in de eigen wijk. De wijkplatforms zijn indertijd opgericht op initiatief van de gemeente en de leden van een wijkplatform zijn actieve bewoners die zich inzetten voor het verbeteren van hun eigen wijk en dan uiteraard vooral in het openbare gebied (straten, plantsoenen, speelvoorzieningen, parken etc). Ook worden de wijkplatforms vaak betrokken bij zaken die de wijk kunnen overstijgen, z oals het algemene groenbeheer, de aanleg van de A15 etc.
De wijkplatforms beschikken elk over een bescheiden jaarbudget waarmee ze plannen en activiteiten kunnen realiseren of ondersteunen. De wijkplatforms werken intensief samen met de gemeente en proberen ook zo veel mogelijk de overige bewoners van hun wijk bij de activiteiten te betrekken. Zo hebben bijna alle platforms een maandelijks inloopspreekuur waar ook een vertegenwoordiger van de gemeente (de gebiedscoördinator) en de wijkagent aanwezig zijn. 
Die samenwerking met de gemeente ging niet altijd even goed en vooral enkele jaren geleden was er de nodige frustratie bij veel platformleden. Er kwam zelfs een onderzoek van de Gemeentelijke Rekenkamer aan te pas om de problemen bij gemeente en platforms in beeld te krijgen. Helaas was de energie bij een aantal vrijwilligers van de platforms Bemmel-Centrum, Bemmel-West maar ook platform Haalderen op een gegeven moment op en besloten zij te stoppen met hun activiteiten.

Een nieuwe start in Bemmel
Gelukkig verloopt de samenwerking met de gemeente intussen weer een stuk beter en heeft de gemeente ook aangegeven het werk van de wijkplatforms heel belangrijk te vinden. Alleen is op dit moment een groot deel van Bemmel maar ook Haalderen niet meer vertegenwoordigd in een platform. Vandaar dat wij, de leden van de twee overgebleven wijkplatforms in Bemmel, hierbij iedereen oproepen om op 16 november naar de Tabaksschuur (naast het Gemeentehuis) te komen. Woont u in Bemmel of directe omgeving en wilt u zelf actief aan de slag om uw woon- en leefomgeving te verbeteren, te verfraaien of veiliger te maken? Kom dan naar deze bijeenkomst. Het maakt niet uit in welke wijk u woont, iedereen is van harte welkom.
Het is de bedoeling om de platforms Bemmel-Centrum en Bemmel-West weer nieuw  leven in te blazen maar ook om de bestaande platforms te versterken. Bovendien streven we naar een veel intensievere samenwerking tussen de Bemmelse platforms om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken en werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ook kunnen we dan veel meer bereiken met de huidige (bescheiden) budgetten.
Lid worden van een wijkplatform hoeft niet zo vreselijk veel tijd te kosten. De meeste leden komen eens per maand naar de maandelijkse bijeenkomst/inloopspreekuur en dragen incidenteel bij aan een specifiek project. Hoeveel meer tijd u er in wilt stoppen bepaalt u vooral zelf. Zo kunt mee doen aan overleggen over bijvoorbeeld de aanleg van de A15 , het centrumplan voor Bemmel, de westelijke ontsluiting van Bemmel etc.
Zin om ook uw steentje bij te dragen? Dan zien wij u heel graag op 16 november in de Tabaksschuur, de bijeenkomst begint om 19:30 uur.  En wij hopen dat ook de oud-leden van de platforms weer mee willen doen!
Namens de platforms Het Hoogste Belang Bemmel-Oost, Hans Duifhuizen en Etko Cretier


2 oktober 2016

WERKZAAMHEDEN SLOTEN EN WADI/TRAPVELD  ESSENPAS

Zoals u waarschijnlijk heeft gezien is aannemer Schouten momenteel druk bezig om in opdracht van de gemeente Lingewaard de watergangen in de Essenpas te verbeteren en om tegelijk een aantal aanpassingen aan te brengen rond het trapveldje in de grote wadi bij het gebouw Hofstede. Deze werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

- Het uitdiepen van alle watergangen/sloten in de wijk zodat deze weer goed functioneren voor de afwatering van regenwater. In de loop van 14 jaar waren de watergangen behoorlijk dichtgeslibd.

- Het  uitdiepen van een geul aan de noord- en oostzijde van de wadi zodat de afwatering van de wadi weer voldoende gewaarborgd is. Zoals de afgelopen voorjaar en zomer al is gebleken, bleef water nu in de wadi staan waardoor deze 8 maanden lang een soort moeras was waarop ook niet gemaaid of begraasd kon worden.

- Het verwijderen van een deel van het dammetje in de wadi als voor bereiding op het plaatsen van een eenvoudige bruggetje. (zie hierna)

- Het verwerken  van alle afgegraven grond uit de sloten etc rondom het huidige trapveld. Door de aanwezige "droge gracht" op te vullen kan de gemeente de afgegraven grond zonder extra kosten binnen de wijk zelf verwerken en wordt het maaien rondom het trapveld in de toekomst minder bewerkelijk. Ook wordt de grond gebruikt om het resterende deel van het dammetje een flink stuk op te hogen, zodat deze bijna op het niveau van het Kasteellaantje komt (zie hierna).

- De voorbereiding van een klein pannaveldje in een hoek van het huidige verhoogde trapveld in de wadi. Er wordt een perceel van 10 bij 15 meter in het trapveld uitgegraven waarin grof zand wordt teruggestort. Hierop kan in de toekomst een klein pannaveld worden geplaatst. (zie hierna)


Twee elementen in de werkzaamheden verdienen wat verdere uitleg, het bruggetje in het huidige dammetje en het beoogde pannaveldje.

Bruggetje / dammetje in grote wadi

Het huidige dammetje in de wadi heeft geen functie meer voor het reguleren van de waterstand in de wadi. De afsluiter stond permanent open en bij strenge kou moest vooral het achterste (zuidelijke) deel van de wadi onder water worden gezet. Het voorste deel van de wadi was door de aanleg van het trapveldje al voor een groot deel opgehoogd, waardoor er alleen een brede watergang aan de noord- en oostzijde was overgebleven. Al direct na de aanleg van het dammetje bleek deze ook een tweede functie te krijgen: als looppad door de wadi waarover men met droge voeten naar de andere kant kom lopen. Hondenbezitters, kinderen en anderen maakten hiervan veelvuldig gebruik. Vandaar dat voor gemeente en wijkplatform het behoud van dat looppad vanzelfsprekend is geworden.  
Al vanaf de aanleg van het trapveld was er een plan om een opening in het dammetje te graven waardoor het grote deel ten zuiden van de dam en de watergang rondom het trapveld weer één geheel zouden zijn. Als er dan weer eens een echte winter komt, kunnen schaatsers niet alleen rondjes op het grote open deel schaatsen, maar ook onder twee bruggetjes door tot aan de Dwarsdijk schaatsen en weer terug. Zo wordt de ijsbaan een stukje spannender en afwisselender voor alle gebruikers.
Als je zowel het looppad over het dammetje wilt behouden maar ook het het water met elkaar wil verbinden, is er maar één oplossing: een bruggetje. In de vele plannen van het wijkplatform rondom Hofstedepark en trapveld was deze al jarenlang opgenomen, maar er leek geen geld om een dergelijk bruggetje en alle bijbehorende werkzaamheden te bekostigen. Toen de gemeente de afgelopen maanden met het wijkplatform sprak over de aanpassingen van de watergangen en al het graafwerk, kwam ook het bruggetje weer in beeld. De aannemer kon in één moeite door de opening graven, het pad ophogen en de landhoofden maken tegen een  bescheiden extra bedrag. Het plan is om deze plek nu een eenvoudige brug te plaatsen die recht doet aan het informele karakter van het paadje over de dam.
Een dergelijke eenvoudige brug op deze plek is naar ons idee en ook volgens de gemeente aanvaardbaar voor zo'n informeel pad en daardoor ook financieel haalbaar voor het platform. De brug zal uiteraard door de gemeente nog wel worden getoetst op veiligheid en duurzaamheid voordat deze geplaatst dan wel opengesteld wordt. Het gaat om een ruim 1 meter brede brug met aan weerszijden een leuning. Hij is dus ook geschikt voor kinderwagens en mindervaliden.
Het aansluitende looppad vanaf het bruggetje tot aan het kasteellaantje zal niet worden verhard, wel worden daar kunststof grondplaten in aangebracht waar gras doorheen kan groeien en die er voor moeten zorgen dat er geen diep modderspoor kan ontstaan.

De aanleg van de landhoofden vindt deze week (3-8 oktober) nog plaats. Het plaatsen van het bruggetje kan nog enkele weken duren. Tot die tijd is er dus even geen vaste verbinding door de wadi.

Pannaveldje op het trapveld

Toen we in 2013 een deel van wadi hebben opgehoogd met grond afkomstig uit het Hofstedepark, hebben we op 2/3 van dit terrein een voetbalveldje aangelegd. Het resterende deel was bedoeld voor inrichting met andere sportvoorzieningen, waarbij we toen dachten aan pingpong en basketbal. Het basketbalveldje bleek minder geschikt vanwege de noodzakelijke verharde ondergrond en de diepe fundering van de baskets. Het bleef daardoor tot nu toe bij één pingpongtafel. Al heel snel kwamen kinderen met een andere wens: een pannaveldje. Het spelen op pannaveldjes is de laatste jaren zeer populair geworden en bijna elke school of sportpark heeft tegenwoordig wel een eigen pannaveldje.
Het grote verschil met een gewoon trapveldje is dat het pannaveldje volledig omsloten is met een hekwerk dat ook in het spel kan worden gebruikt als boarding en dat de ondergrond bestaat uit kunstgras. Door de beperkte afmetingen en het gebruik van de het  hekwerk in het spel, is het voetballen op een pannaveldje veel sneller en technischer dan op een gewoon veld. Bovendien kun je op een klein veldje zelfs al goed met 2 tegen 2 spelen. Er zat nog een voordeel aan een pannaveldje: de ondergrond van kunstgras is ook heel geschikt voor hockey. Van de jongeren in onze wijk zitten er waarschijnlijk evenveel op hockey als op voetbal, dus is het niet raar dat er ook voor deze kinderen een speelveldje in de wijk beschikbaar is.  Uiteraard hebben we bij deze plannen ook goed nagedacht over de veiligheid en de mogelijke overlast van zo'n pannaveldje voor de dichtstbij gelegen huizen. Vooral het aspect van het geluid is daarbij een belangrijk punt. Door de verdiepte ligging van het trapveld in de wadi en de brede watergang tussen het veldje en de Leidijk lijkt er geen risico dat ballen op de rijbaan of bij de huizen kunnen komen. We hebben inmiddels een leverancier gevonden die een betaalbaar veldje kan leveren dat geschikt is voor zowel voetbal als hockey en dat bovendien nadrukkelijk wordt aangeprezen omdat het geluidsarm is wat betreft het hekwerk rondom voor (hockey)ballen. Uit efficiency overwegingen is de aannemer gevraagd om in het huidige werk ook vast de voorbereidingen te treffen voor de aanleg van dit veldje. Dat betekent dat een vlak van 10x15 meter enkele decimeters wordt uitgegraven en gevuld met grof funderingszand. Hierop kan dan later een kunstgraslaag worden aangebracht.

De komende weken gaan we het plan voor het pannaveld verder uitwerken en komt er een concreet voorstel met tekeningen van de beoogde leverancier. Deze plannen leggen we voor tijdens een inloopavond/spreekuur aan de wijkbewoners en dus ook aan de omwonenden. Voor alle duidelijkheid: op dit moment is er nog geen besluit van de gemeente, het uitgraven voor het zandbed loopt daarmee vooruit op een mogelijk besluit.


4 juni 2016

LET OP:  ZONDAG 12 juni: DOEDAG Hofstedepark

Elke 14 dagen komen enkele enthousiaste wijkbewoners helpen bij onderhoud en verder afronden van het Hofstedepark. Al een aantal jaren houden we die "Doedag" op zaterdagmorgen. Toch horen we met regelmaat dat die zaterdagochtend voor veel mensen al gereserveerd is voor andere activiteiten, zoals uitslapen boodschappen doen of sporten. Vandaar dat we de volgende Doedag eens een keer op een andere dag willen houden, een dag later op de zondagmorgen. Dus zondag 12 mei gaan we vanaf 11 uur een paar uurtjes aan de slag tot ongeveer 13:30. Kom je een keertje helpen? Wij zorgen voor koffie, thee of fris met wat lekkers. Verzamelen bij de grote kastanjeboom naast de Hofstede.  Gereedschap is aanwezig. 12 april 2016

INITIATIEF STRUINPAD / PAPENPAD  OOSTERVELDEN

Dankzij de renovatie van de riolering in het westelijk deel van Oostervelden en de ontkoppeling van regenwater en vuilwaterafvoer is opeens een mogelijkheid ontstaan om een al langer sluimerend idee uit te voeren: aanleg van een wandelpad tussen de Papenstraat (tegenover de Karstraat) en de Oostervelden (T-splitsing Bouwdijk Bastiaanstraat).  Het huidige slootje langs het omheinde terrein van verzorgingstehuis Luduina wordt de komende maanden geschikt gemaakt voor de afvoer van het  regenwater uit de wijk. Daarbij worden de nu aanwezige bomen gekapt, het profiel uitgediept en verbreed en nieuwe beplanting aangebracht. Bij de presentatie in februari van deze plannen door de gemeente aan de omwonenden kwamen enkele van hen (waaronder Cor Hendriks, lid van ons platform en raadslid Pierre Cuijpers) tot de conclusie dat dit bij uitstek de gelegenheid is om een oud idee alsnog uit te voeren: het weer in ere herstellen van een oud kerkepaadje langs deze sloot waarmee Oostervelden en Papenstraat ook vroeger al waren verbonden. Het idee is direct ondersteund door de twee resterende wijkplatforms in Bemmel en ook de gemeente toonde zich enthousiast. Binnenkort wordt door de initiatiefnemers een voorstel voorgelegd aan de omwonenden waarover zij zich kunnen uitspreken. Als alles voorspoedig verloopt, zou uitvoering direct na de zomer tot de mogelijkheden kunnen behoren.


9 april 2016

BEUKEN PLANTEN SPEELTUINTJE LEIDIJK 

Op initiatief van een aantal ouders hebben gemeent, omwonenden en wijkplatform in 2015 een plan gemaakt voor de aanpassing en vergroting van het speeltuintje aan de Leidijk.  Al eerder werden de rozenstruiken verwijderd en extra graszoden gelegd en ook werd een duikelstang geplaatst en een bankje verplaatst. Afgesproken was dat de omwonenden/ouders zelf de haagbeuk zouden planten rond het speeltuintje. Op zaterdag 9 april is men onder supervisie van wijkplatformlid Hendri Peters aan de slag gegaan en na een aantal uren stebig doorwerken was het project gereed: een mooie haagdie de speeltuin voor een belangrijk deel omsluit. 

Dank aan alle ouders en kinderen die hebben geholpen en heel veel plezier met de vernieuwde speeltuin!

beukjes Leidijk

Beukjes Leidijk 02

Beukjes Leidijk 03

4 februari 2016

INLOOPAVOND RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN OOSTERVELDEN E.O. 

Dinsdag 16 februari 2016 wordt er in het gemeentehuis te Bemmel een inloopavond georganiseerd over de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan de riolering in de omgeving van de Oostervelden te Bemmel.
In diverse wegen wordt de riolering vervangen en een nieuwe regenwaterriool aangebracht. In de onderstaande wegen worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd:
•    Oostervelden (tussen de Dorpsstraat en de Dr. B. Bastiaansestraat);
•    Dr. R. v. Oppenraaijstraat (tussen de Klappenburgstraat en Oostervelden)
•    Dr. B. Bastiaansestraat (tussen de Klappenburgstraat en Oostervelden)
•    Franciscusstraat (tussen de Dr. R. v. Oppenraaijstraat en de Dr. B. Bastiaansestraat)
•    Herckenrathweg (tussen de Brouwerslaan en de Karstraat)
De werkzaamheden starten naar verwachting medio mei, rekening houdend met de doorkomst van de Giro d ’Italia.

Wij nodigen u uit langs te komen op de inloopavond die  wordt gehouden op 16 februari as. op het gemeentehuis aan de Kinkelenburglaan 6 te Bemmel. Op deze bijeenkomst worden informatiehoeken ingericht waar de plannen worden toegelicht. Vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Het betreft een inloopbijeenkomst waarbij u tussen 19:00 en 21:00 uur op een voor u geschikt moment langs kunt komen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de informatiebijeenkomst bij te wonen of heeft u voorafgaand aan of na de bijeenkomst nog vragen over het project, dan kunt u zich richten tot de projectleider van het werk, de heer J. (Jaap) Bergmans, bereikbaar op telefoonnummer 06 – 22 41 06 86 of via e-mail: j.bergmans@lingewaard.nl.28 januari 2016

Dinsdag 2 februari:  Inloopspreekuur met wethouder Theo Janssen

Elke eerste dinsdag van de maand vergadert het wijkplatform Bemmel Oost in het gebouw Hofstede (Driestroom), Hoefslag 28 te Bemmel. Heeft u vragen, opmerkingen of goede ideeën voor het platform, dan bent u van harte welkom tijdens ons inloopspreekuur tussen 19:30 en 20:30 uur op dinsdag 2 februari.  Wijkplatform Bemmel Oost heeft als werkgebied de wijken Oostervelden (ten oosten van de Dijkstraat) en Essenpas in Bemmel.
Tijdens dit spreekuur zal ook wethouder Theo Janssen aanwezig zijn om te zien en horen welke zaken in onze wijken spelen en zo mogelijk vragen te beantwoorden.

Wethouder Theo JanssenOnderwerpen waar we op het moment mee bezig zijn: parkeren Oostervelden (omgeving Poeldrik), fietsersoversteekplaats Van Nispenlaan, inrichting grote wadi Leidijk, parkeerdruk Leidijk, afronding Hofstedepark, oversteekplaats/ingang langzaam verkeer Dijkstraat/Meander. Heeft u hier vragen over of is er een ander onderwerp dat u graag onder de aandacht van het wijkplatform wilt brengen? Kom dan even langs tijdens het inloopspreekuur.
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en ontwikkelingen? Kijk op onze website en stuur ons even een mailtje met als onderwerp “nieuwsbrief”.

De wijkplatforms in de gemeente Lingewaard bestaan uit vrijwilligers uit de betreffende wijken, die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun woonomgeving. Onderwerpen waar de wijkplatform bij betrokken zijn betreffen bijvoorbeeld parkeren, verkeer, groenbeheer, speelterreinen, hangplekken en veiligheid. De wijkplatforms werken zo veel mogelijk samen met de gemeente, maar hebben wel een eigen rol en verantwoordelijkheid. Interesse om mee te doen? Kom langs tijdens het spreekuur voor een kennismaking!  


3 juni 2015

Nieuwe WIJKAGENT  Jan-Willem Schaap

Tijdens de vergadering van het wijkplatform op dinsdag 2 juni hebben we afscheid genomen van onze wijkagent Ria Bernardus. Volgens de vaste schema's van de politie rouleert zij na 6 jaar Bemmel en gaat aan de slag als wijkagent in Elst. 
Wijhebben Ria Bernardus bedankt voor de jarenlange prettige (en gelukkig vaak ook vrolijke!) samenwerking en wensen haar veel werkplezier in Elst. 

Tijdens deze vergadering heeft ook de nieuwe wijkagent voor ons deel van Bemmel zich voorgesteld, Jan-Willem Schaap. Hij was al actief in dit gebied o.a. als schoolagent voor het OBC dus kent het gebied en de bewoners al langer. HIerbij welkom Jan Willem als wijkagent in onze wijken!

Jan-Willem Schaap

Jan-Willem Schaap is op het volgende e-mailadres bereikbaar voor vragen, meldingen of opmerkingen: jan-willem.schaap@politie.nl . Telefonisch via hetnummer 0900 8844 (voor niet dringende zaken, 112 bij noodgevallen)1 mei 2015

Maaien hondenuitlaatstroken 

Sinds dit voorjaar is het maaien van grasvelden, bermen en hondenuitlaatstroken in Liongewaard uitbesteed aan een andere bedrijf. Zoiets gaat altijd gepaard met wat opstartproblemen en misverstanden die hopelijk na enkele weken zijn opgelost.

Een punt van zorg was de afgelopen weken de wijze waarop de hondenuitlaatstroken werden bijgehouden. De vorige groenonderhoudsfirma gebruikte hiervoor een speciale maaimachine die het gras maaide en met poep en al opving en afvoerde. In het groeiseizoen werden de stroken gewoonlijk wel twee keer per week bijgehouden. De huidige firma heeft de afgelopen weken enkele malen de poep handmatig (nou ja, met een schepje) verwijderd en maaide dan enkele dagen later het gras met de inmiddels weer verse poep. De maaier had geen opvangbak dus bleef gras en gehakselde poep gewoon liggen met alle potentiële overlast van dien.

Van de gemeente hebben we te horen gekregen dat hier zeer snel een verbetering in dient te komen en de groenbeheerder een speciale poepmaaier dient aan te schaffen om vanaf mei de hondenuitlaatstroken beter te onderhouden. We gaan er van uit dat dit goed komt, maar houden het wel in de gaten.

Uiteraard kunt u met opmerkingen, vragen of constateringen op dit terrein langs komen bij ons spreekuur en/of de gemeente rechtstreeks aanspreken.19 februari 2015

Komende Zaterdag 28/2 weer DOEDAG in Hofstedepark 

Na een paar maanden winterstop gaan we komende zaterdag weer van start met de Doedagen in het Hofstedepark. De weersverwachting lijkt vrij redelijk en de eerste krokussen staan al in bloei, dus we gaan het voorjaarsgevoel al een beetje prikkelen!

De start is als gebruikelijk om 9:30 bij de grote Kastanjeboom naast de Hofstede.
De plannen voor deze zaterdag zijn o.a. het vervangen van enkele knotwilgen die niet goed zijn aangeslagen, het aanvullen van de beukhagen bij de kunstwerken en rond de Pluktuin. Verder maken we misschien al een begin met de aanleg van de kruidentuin.

Kom je ook?  We kunnen uiteraard alle hulp gebruiken .......


9 februari 2015

VERPLAATSING SPEELTUINTJE WATERWOLF

Medio januari is een werkplan van het wijkplatform uitgevoerd: het opheffen van het mini speeltuintje aan de Waterwolf en verplaatsing van de speelobjecten naar het Hofstedepark. Deze zijn inmiddels geplaatst in het omheinde speelterreintje in het park.

tweede bankje bij speeltuintje

Ook de bank en prullenbak hebben een nieuwe locatie gevonden: afgelopen najaar ontvingen we het verzoek van enkele moeders om een tweede bankje te plaatsen bij de grotere speeltuin in de knik bij de toegang tot de wijk. Bij voorkeur zo te plaatsen dat deze in de zomer in de schaduw staat. Ook deze verplaatsing is inmiddels afgerond.


9 februari 2015

AANPASSING VERKEERSDREMPEL DIJKSTRAAT

Op basis van een werkplan van wijkplatform Bemmel Oost heeft de gemeente de verkeersdrempel op de overgang van Dijkstraat/Wardstraat opnieuw aangelegd. Waar de drempel eerst de bocht volgde en dus gebogen was aangelegd, is deze nu rechtgetrokken. Een probleem van de gebogen drempel was zowel de hoogte, de losliggende bestrating maar vooral de vorm: de drempel was voor auto's maar vooral voor aanhangers met paarden uiterst oncomfortabel. Omdat de wielen niet gelijktijdig tegen de drempel opreden, zwaaiden de aanhangers fors van links naar rechts waardoor de vervoerde paarden soms dreigden te vallen. De nieuwe drempel is nog altijd erg hoog, maar door de rechte lijn kunnen auto's vanuit de Dijkstraat richting manege deze nu met wat minder overlast passeren. Ook voor fietsers is deze drempel daardoor wat veiliger geworden.Verkeersdrempel DijkstraatDe gemeente heeft de gelegenheid direct aangegrepen om ook het voetpad op de grens tussen Oostervelden en Essenpas opnieuw te bestraten. Dit pad lag er na jaren achterstallig onderhoud vrij dramatisch bij.


9 januari 2015

TERUGBLIK OP 2014
VOORUITBLIJK NAAR 2015

Hofstedepark

In februari 2013 zijn we gestart met de uitvoering van de plannen voor het Hofstedepark en het trapveldje in de wadi. Het eerste jaar is er enorm veel werk verzet, eerst door de aannemer en later door de vrijwilligers uit de wijk, scholieren van de Joanesschool, en uiteraard ook door de omwonenden en de leden van het wijkplatform. Eind 2013 begon het park echt vorm te krijgen en begon ook het trapveld ergens op te lijken. In de winter 2013/2014 zijn we gestart met de voorbereidingen van het kunstproject dat uiteindelijk het hoogtepunt is geworden in 2014.

In die winter is de boomgaard geplant, het trapveldje is aangekleed met doeltjes en bankjes en later ook nog een pingpongtafel. Gedurende de zomer vergde het onderhoud van de leibomen, de heggen, de wijngaard en alle plantenvakken veel van onze tijd en energie.

De plaatsing van het kunstwerk medio september was, zoals gezegd, het echte hoogtepunt van het jaar. Opeens was het park echt bijna af en was voor iedere wijkbewoner en passant zichtbaar dat hier iets bijzonders was ontstaan. Enkele weken later volgde de aanleg van de grondspots onder de 3 solitaire bomen, waardoor het park nu ook in het donker de aandacht trekt.

In 2015 is het de wens om het park werkelijk af te ronden. Dat betekent afronden van wijngaard, hekwerken en vervangen van niet of slecht aangeslagen beplanting. Maar ook plaatsing van speeltoestellen in het speelveldje, plaatsing van een ooievaarsnest, toegangsbordjes en inrichting van de kruidentuin. In het trapveld hopen we te komen tot een pannaveldje en misschien zelfs de bouw van een bruggetje tussen Leidijk en dam in het midden van de wadi.

Verhouding wijkplatforms met gemeente Lingewaard

Gedurerende het jaar 2014 bereikte de verhouding tussen de wijkplatforms in de gemeente Lingewaard en de gemeente een nieuw dieptepunt. Veel werd verwacht van het rapport van de gemeentelijke Rekenkamer en toen dit eindelijk in april verscheen, was er bij de platforms  hoop op echte veranderingen aan de kant van de gemeente. In zeer duidelijke bewoordingen en harde conclusies werd in het rapport aangegeven dat met name binnen het gemeentehuis gewerkt moest worden aan een mentaliteitsverandering en een totaal andere en opener relatie met de wijkplatforms.
Helaas resulteerde de verkiezingen in een geheel nieuw college dat de wijkplatforms bepaald niet tot hoogste prioriteit benoemde. De uitkomsten van het Rekenkamerrapport werden maar moeizaam aanvaard en zelfs in de nieuwe gemeenteraad ten dele ontkracht. Ook de hoop dat de nieuwe wethouder met kracht zou inzetten op verbetering van de verhoudingen bleek al snel ijdel. In Bemmel en directe omstreken hebben de gerezen problemen geleid tot opheffing van de wijkplatforms Bemmel Centrum en Bemmel West. Ook in Haalderen overweegt het wijkplatform om te stoppen. Dat betekent dat voorlopig alleen de wijkplatforms Bemmel Oost en Bemmel 't Hoog doorgaan met hun werkzaamheden. Voor Bemmel Oost geldt daarbij vooral de afronding van het Hofstedepark als hoogste prioriteit, al zullen we ons in 2015 ook nog met een aantal andere zaken in Oostervelden en Essenpas bezig houden. Zo worden er in Oostervelden een aantal trapveldjes/doeltjes geplaatst of verplaatst en zal ook de Dijkstraat en de veilige uitgang van de Essenpas via de Meander worden aangepakt.

De gezamenlijke wijkplatforms zijn voor de gemeente ook gesprekspartner over een aantal zaken die de wijken ruim overstijgen, zoals de aanleg van de A15, de afronding van de inrichting van het (winkel)centrum van Bemmel en zaken zoals de JOP, de Kinkel etc. In deze overleggen zullen we blijven deelnemen en zo goed mogelijk de eerder ingezette gezamenlijke lijnen proberen vast te houden.

Pontje Bemmel-Ooypolder

Mogelijk heeft u er al iets over gehoord. Al enkele jaren proberen we goodwill te kweken voor het idee om een toeristisch pontje in te stellen voor fietsers en voetgangers tussen de Bemmelse Polder (bij de nieuwe haven van steenfabriek en zandwinner K3) en de Ooypolder bij de Bizonbaai/Oortjeshekken. We hebben daarvoor deelgenomen aan bijeenkomsten en werkgroepen vanuit de provincie die tot doel hebben om het toerisme rond de Waal te versterken (Rondje Pontje). Inmiddels blijken veel partijen hierover positief gestemd. Blijkbaar zijn dergelijke ideeen ook in het verleden wel eens geopperd en aan beide zijden van de Waal is er "een positieve grondhouding". Ook uit de reacties onder het artikelje in de digitale Gelderlander bleek een positieve houding bij het publiek.
Echter, zo'n pontje is er niet zo maar. Het begint met een serieus haalbaarheidsonderzoek. De gemeenten Groesbeek (Berg en Dal na 1/1/16) en Lingewaard zullen samen opdracht moeten geven aan een gespecialiseerd bureau om dit te onderzoeken. Vervolgens moet met de verschillende pontrederijen worden gesproken wie op welke voorwaarden in staat is zo'n verbinding te onderhouden. Tenslotte moeten aan beide zijden aanlegpunten worden gecreerd. Aan Bemmelse kant heeft K3 aangegeven dat zij geen bezwaar hebben wanneer (onder voorwaarden) gebruik wordt gemaakt van de nieuwe haven. Daar loopt ook het nieuwe toeristische fietspad op enkele meters van het water, dus kan de aanleg hier zeer eenvoudig blijven. Aan de kant van de Ooypolder vergt het nog wel wat meer studie. Zowel het optimale aanlandingspunt, als een fietspad dat aansluit op het bestaande netwerk zijn nog niet voorhanden.  Het wijkplatform Bemmel Oost is uiteraard niet de juiste instantie om een dergelijk initiatief zelf te dragen. Voorlopig zien we ons dan ook als aanjager en initiator, maar kunnen wij onmogelijk ook de uitvoering voor onze rekening nemen. We roepen daarom hierbij zowel gemeente, politiek en particulieren op om dit idee op te pakken en verder vorm te geven. Binnenkort hopen we dan ook meer te kunnen melden.


25 september 2014

OPENEN VENSTERS Hofstedepark

De afgelopen jaren is er hard gewerkt in de jonge wijk de Essenpas in Bemmel.  Het wijkplatform Bemmel Oost heeft hier samen met veel vrijwilligers en met de Gemeente Lingewaard, Driestroom Dagbesteding, WaardWonen en andere organisaties een  kaal grasveld omgetoverd in een prachtig park dat de verschillende delen van deze wijk met elkaar verbindt.  En pal naast het park is een prachtig speel/trapveld aangelegd.

Het werk is nog niet klaar, het platform heeft nog meer wensen en plannen, maar afgelopen week is wel een hele grote stap gemaakt met de plaatsing van het kunstwerk van Karin Colen. Zij ontwierp voor het park een aantal vensters en banken die geïnspireerd zijn op de vensters en vensterbanken die je in oude kastelen aantreft, zoals in de nabije Doornenburg. Vrijdag 12 september werden de vensters en vensterbanken, die bestaan uit grote RVS-elementen, geplaatst en vielen de stukjes letterlijk en figuurlijk op hun plek: het kasteelthema van het park komt naar ons idee nu volledig tot zijn recht.Venster en Hofstede

Opening Kunstwerk
Zo'n grote stap in de ontwikkeling van het park mag uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. Vandaar dat de afronding van het kunstwerk op zaterdag 27 september feestelijk wordt afgerond en de vensters symbolisch worden “geopend”.  Inwoners van de Essenpas maar ook andere geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom!  De daadwerkelijke opening zal worden verricht door de kinderen van de Essenpas o.l.v. onze burgemeester, mevrouw Schuurmans-Wijdeven.  Om 14:00 zal zij het sein geven om de vensters definitief te openen!25 september 2014

ESSENPAS VIERT BURENDAG MET BURENMARKT EN WORKSHOPS 

Zaterdag 27 september viert de wijk de Essenpas in Bemmel op uitgebreide wijze Nationale Burendag. Het wijkplatform Bemmel Oost organiseert samen met Driestroom Dagbesteding allerlei activiteiten. De activiteiten vinden plaats op het terrein van het nieuwe Hofstedepark.

De hele middag is er een BURENMARKT. Hier vindt u  creatieve producten van o.a. Driestroom, informatie van verschillende verenigingen die in en rond de wijk actief zijn en informatie of aanbiedingen van verschillende personen en bedrijven uit de wijk.  Vanaf 13:00uur tot 17:00 uur.
Kasteellaan Hofstede
Verder zijn er deze middag veel activiteiten voor wijkbewoners en andere geïnteresseerden, van klein tot groot.  Driestroom Dagbesteding biedt verschillende creatieve workshops. Zij verzorgen deze dag ook de hapjes en drankjes, waarbij u al een voorproefje krijgt van het aanbod in het nieuwe café-restaurant van Driestroom op de Markt in Bemmel. De sfeer wordt verder verhoogd door een dweilorkest en er is ook een springkussen voor de kleinere kinderen aanwezig. Aan het einde van de middag sluiten we de activiteiten af met een mooi kampvuur. De kinderen mogen broodjes, worstjes en marshmallows boven het vuur roosteren.

Tijdens deze Burendag vindt om 14:00 ook de opening plaats van het nieuwe kunstwerk in de Essenpas. Onder leiding van burgemeester mw. Schuurmans-Blijdeven  gaan de kinderen uit de wijk de vensters letterlijk en figuurlijk openen.

Aanmelding van geïnteresseerden voor een (gratis) kraam op deze markt via info@essenpas.nl
(Alleen voor particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen die in of bij de Essenpas werken of gevestigd zijn).


1 juli 2014

VERVOLG ROZEN PLANTEN IN Hofstedepark

Enkele wekjen geleden hebben we de eerste van de twee ontmoetingsplekken aangepakt. Hier staan de rozen inmiddels volop te bloeien. Komende Klusdag volgt de tweede plek zodat ook deze kale grond er mooi uit gaat zien. KOm je komende zaterdag 5 juli ook een paar uurtjes helpen?

Over veertien dagen gaan we weer verder waarbij uiteraard uw hulp zeer welkom is!!


1 juli 2014

OPENEN VENSTERS HOFSTEDEPARK en BURENDAG

Het Hofstedepark begint langzamerhand af te raken. We hebben het grootste deel van de beplanting op orde, het gras wordt gemaaid, de hagen en bomen worden gesnoeid en we zijn uiteraard ook heel trots op het succes van het trapveld waar bijn continu gebruik van wordt gemaakt.
Een aantal deelprojecten zit nog in de planning (speeltuintje, kruidentuin, ooievaarsnest) maar een aantal anderen zullen de komende weken worden afgerond (kunstwerken, ontmoetingsplaatsen, kruidentuin, boomverlichting). Als medio september de kunstwerken en  ontmoetingsplaatsen zijn afgerond, lijkt ons dat een mooie gelegenheid om die op feestelijke wijze te "openen".

Afgelopen jaar was de burendag in de Essenpas een groot succes. Vele bewoners kwamen naar het park en vooral de kinderactiviteiten werden zeer goed bezocht. Vandaar dat we ook dit jaar de Burendag weer willen vieren en vervolgens kwam bij ons de gedachte: laten we beiden combineren en de opening van de vensters op burendag laten plaatsvinden! De datum van de opening is hiermee vastgesteld op ZATERDAG 27 SEPTEMBER!

We zijn inmiddels bezig met het maken van een programma waarin uiteraard de officiele openingshandeling en de nodige kinderactiviteiten zijn opgenomen, maar we willen er nog wel wat meer van maken.
U kunt daarbij denken aan een landgoedmarkt, live muziek en een aantal bijdragen vanuit Driestroom Dagbesteding die ook gebruik maken van het park.

OPROEP:
Heeft u een leuk idee voor de opening of wilt u meehelpen bij de voorbereiding van deze dag en/of op de dag zelf? Geef dit even door met een mailtje aan info@wijkplatformbemmeloost.nl


28 mei 2014

SCHAPEN IN DE ESSENPAS

De gemeente LIngewaard heeft ons laten weten dat het onderhoud van bermen, wadi's en watergangen in de Essenpas vanaf deze maand vooral met behulp van de schaapskudde zal worden uitgevoerd. Afgelopen jaar is deze begrazing al toegepast op de wadi langs de Hank en op een stukje watergang bij de brievenbus, dit jaar is dit uitgebreid naar bijna de hele Essenpas.
Als wijkplatform staan we positef tegenover deze vorm van natuurlijk onderhoud, al realiseren wij ons dat daar misschien ook wat nadelen aan kunnen kleven. Heeft u op-  of aanmerkingen op de oude of nieuwe wijze van beheer dan horen we dat graag. Indien nodig brengen wedat in in het overleg met de gemeente.


24 mei 2014

ROZEN PLANTEN IN Hofstedepark

Tijdens de tweelijkse Doedag in het Hofstedepark is de eerste van de twee ontmoetingsplekken aangepakt. Na het verwijderen van het onkruid hebben we vandaag een groot aantal witte rozen aangeplant. Over veertien dagen volgt deel twee. Zoals u heeft kunnen zien is ook de rest van het park aangepakt. Het gras is kor gemaaid, struiken zijn gesnoeid en enkele bewoners van de Hofstede hebben de kruidentuiin zoveel mogelijk ontdaan van onkruid.

Over veertien dagen gaan we weer verder waarbij uiteraard uw hulp zeer welkom is!!


15 februari 2014

FILMPJE KLUSDAG / nieuw lid Wijkplatform

Vanaf heden is het wijkplatform uitgebreid met Arjan Olsder. Wij heten hem van harte welkom bij het platform en zijn ook heel erg blij met zijn digitale kennis en kunde. Zo zal Arjan zich o.a. met de website en een aantal PR aspecten gaan bezighouden. Een voorbeeld van zijn kunnen is bijgaand promofilmpje over de Klusdag van vandaag!
KLusdag 15-2-2014
Filmpje KLUSDAG15 februari 2014
 

28 januari 2014

KLUSDAGEN

Het Hofstedepark vordert gestaag. Regelmatig zijn we met mensen van het wijkplatform en buurtbewoners aan het werk in het park of op het trapveld in de wadi. De komende weken gaan we o.a. de voetbaldoelen plaatsen, vervangende bomen en struiken planten voor de exemplaren die niet goed zijn aangeslagen, de kruidentuin verder inrichten en het speelterreintje voorzien van speelobjecten. Elke 2e zaterdag vanaf 's ochtends 10:30 tot ca. 13:30.

Kom je ook een keertje helpen?  Samen met buurtgenoten de wijk verbeteren is niet alleen gezellig maar geeft ook veel voldoening. Noteer de data!

- Zaterdag 15 februari
- Zaterdag 1 maart

- WOENSDAG 12 maart 9:00- 11:00  Boomfeestdag (Wie helpt mee met begeleiding van kinderen van BOS De Vlinder?)

- Zaterdag 15 maart
- Zaterdag 29 maart
- Zaterdag 12 april


22 januari 2014

KIES JE eigen stukje KUNST

Kunstenares Karin Coolen houdt volgende week zaterdag een workshop voor wijkbewoners van de Essenpas om zelf een stukje van het kunstwerk in het Hofstedepark in te vullen.

De workshop start op zaterdag 1 februari om 11:00 uur in de Hofstede, Hoefslag 28 (ingang Driestroom). Iedereen is welkom, uiteraard zorgen wij voor koffie, thee of limonade etc.

Doel van de workshop is het bedenken/uitkiezen van symbolen die verwerkt worden in de "vensters" die in het park geplaatst gaan worden.
Het gaat om heraldische afbeeldingen die symbool staan voor u, uw familie of op een andere wijze voor altijd worden vastgelegd als tastbare herinnering aan de huidige bewoners van deze wijk.

Benieuwd naar het kunstwerk en zin om mee te doen?  Kom dan naar de workshop !

Venster-bank
Kunst in de Essenpas

In 2012 heeft de gemeente Lingewaard samen met het wijkplatform Bemmel Oost een prijsvraag uitgeschreven voor een kunstwerk in of bij het Hofstedepark in de wijk de Essenpas. Na een uitgebreid selectieproces is de kunstenares Karin Coolen als winnaar uit de bus gekomen. Haar idee sprak Kunstcommissie en wijkplatform het meeste aan doordat deze kunst volledig is afgestemd op de locatie zelf en het kasteelthema dat werd nagestreefd. Ook de samenwerking die de kunstenares met de bewoners van de wijk wil bereiken sprak erg aan.
Haar plan omvat een drietal 3 1/2 meter hoge open kasteelvensters te plaatsen op de uiteinden van de aanwezige paden in het park.  De vensters krijgen ook letterlijk een "vensterbank" waarop het in de avondzon goed toeven moet zijn. Tevens vult zij de kruispunten in het park met een aantal stenen banken en mogelijk ook nog een aantal iets kleinere vensters.
De banken worden van natuursteen en de vensters worden uitgesneden uit een dikke roestvrijstalen plaat. De vensters worden daarbij voorzien van een groot aantal uitgesneden heraldische figuren die bewoners uit de wijk representeren. In een workshop worden deze objecten bepaald en uitgekozen. De planning is dat het kunstwerk voor de zomer in het park wordt geplaatst.


16 december 2013

HOOGSTAM BOOMGAARD AANGEPLANT !

Afgelopen zaterdag is het Hofstedepark weer een grote stap verder gekomen richting afronding. Die dag hebben we met hulp van een aantal buurtbewoners 15 hoogstam fruitbomen aangeplant op de zuidwesthoek van het terrein. Samen met hun boompalen geven deze boompjes opeens een heel andere look aan het terrein, zo wordt nu direct duidelijker hoe de graspaden in de toekomst zullen gaan lopen.
De boomgaard bestaat uit een grote varieteit aan fruitbomen, meest appel- en perenbomen, maar erg verschillend in soort, smaak, rijpingsperiode en toepassing. Als alles naar wens verloopt, kunnen we over een aantal jaren enkele honderden kilo's fruit oogsten voor directe consumptie, het bakken van taarten en/of het persen van sap.
Bij elke boom is nu een naamkaartje aangebracht met de naam en de belangrijkste eigenschappen van de betreffende boom.

Hierbij willen we Floor Peters, directeur van Nationaal Fruitpark Ochten, bedanken voor zijn adviezen en expertise voor de samenstelling van onze boomgaard.
Planten Hoogstam boomgaard 01

Hoogstam boomgaard 2


15 december 2013

MEDEDELING VAN DE WIJKAGENT

Van onze wijkagente, Ria Bernardus, ontvingen we de volgende flyer met betrekking tot de jaarlijkse vuurwerkcampagne van de politie.

Flyer 2013actueel

Inschrijven voor NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, plannen en aankondigingen? Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de Hofstede en de Wadi? Geef u dan even op voor de nieuwbrief van het wijkplatform. Als u even een mailtje stuurt aan info@wijkplatformbemmeloost.nl
Vermeldt  als onderwerp "Nieuwsbrief" en u ontvangt voortaan onze digitale nieuwbrief en bent als eerste op de hoogte. 
>  OVERIG NIEUWS
Op zoek naar nieuwsberichten uit 2013? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2012? Klik hier.
Op zoek naar nieuwsberichten uit 2011? Klik hier.
Op zoek naar nieuwsberichten uit 2010? Klik hier.
 

 


Sitemap
Welkom!

Welkom op de website van wijkplatform Bemmel Oost, het wijkplatform voor de wijken OOSTERVELDEN (oostelijk van de Dijkstraat) en De ESSENPAS. Dit wijkplatform is één van de vier wijkplatforms van Bemmel en één van de twaalf wijkplatforms van de Gemeente Lingewaard.
 home-photo
Het wijkplatform heeft als doel de leefbaarheid van de wijken te verhogen, de veiligheid te verbeteren en om als verbinding tussen de bewoners en de gemeente te fungeren. Of het nu gaat om verkeerszaken, groenbeheer, speelgelegenheid of buurtpreventie, bij al deze zaken is het wijkplatform gesprekspartner voor bewoners, gemeente en politie. Samen zoeken we naar de beste oplossing, proberen we wensen in te vullen,  gevaarlijke situaties op te lossen of nog beter: te voorkomen!

INLOOPSPREEKUUR WIJKPLATFORM

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op

DINSDAG 6 DECEMBER 2016


Vergaderschema komende periode:
* dinsdag 1 november
* dinsdag 6 december
* dinsdag 3 januari

Wanneer:    
Op de eerste dinsdag van de maand. Inloopspreekuur van 19:30 tot 20:30

Waar:
De algemene ruimte van Driestroom Dagbesteding in de Hofstede, op de begane grond aan de zijde van de grote wadi
(Hoefslag 28    6681 TL Bemmel).

Wat:
Alle zaken met betrekking tot de wijken de Essenpas en Oostervelden, zoals veiligheid, overlast, speelgelegenheid, groenvoorziening, verkeer, etc etc. U kunt terecht met wensen, ideeen, klachten of opmerkingen, maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent in uw woonomgeving.
Ter plekke zijn tekeningen en plannen voor plannen in de wijken in te zien, kunt u vragen of opmerkingen plaatsen maar uiteraard zouden we het ook enorm waarderen wanneer uw hulp en medewerking wilt aanbieden!> Zoek in deze site

Google


WWW Deze site

> Melding Openbaar Gebied

* U kunt via de website van de gemeente  een melding van zaken waar iets aan moet gebeuren, zoals openbaar groen, straatmeubilair, speeltuintjes etc.> Belangrijke data

* Spreekuur wijkplatform,  ophaaldagen
   vuilnis,  plastic , snoeien en maaien> Plannen en activiteiten

* Wadi-plan

* Hofstede en omgeving

* Verkeerszaken> Beter een goede buur.....

Tips en aanbevelingen voor het prettig wonen in onze buurt
> Links en algemene informatie

* info over Bemmel en Lingewaard, bewonerszaken etc.


Kaartje Bemmel Oost

AED / Defibrillator

AED-logo_2  In Oostervelden en De Essenpas
   zijn verscheidenen AED's
  beschikbaar voor noodgevallen.


Kijk hier voor de locaties en meer informatie.


foto-albums

Diverse fotoalbums Essenpas en Oostervelden