Laatste nieuws:

Actueel

Vergadering Wijkplatform en inloopspreekuur

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op    

DINSDAG 4 JUNI 2019

Inloopspreekuur vanaf 19:30 tot ca. 20:30


locatie: Driestroom Dagbesteding, gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel17 mei 2019

BEWONERSRAAD WaardWonen ZOEKT LEDEN IN ESSENPAS

Graag willen wij ons even aan u voorstellen:

wij zijn de Bewonersraad Lingewaard, de huurdersbelangenorganisatie voor alle huurders van Waardwonen.

Meer informatie: www.bewonersraadlingewaard.nl

Wij zijn op zoek naar leden binnen uw wijk welke ook in een bewonerscommissie willen plaatsnemen. Er zijn nog een aantal wijken in onze gemeente Lingewaard, zoals de uwe, waar nog geen bewonerscommissie actief is.

Wat is een bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie zijn de ogen en oren van hun wooncomplex/buurt en behartigen de belangen van de huurders in hun wooncomplex en/of buurt.
In elke bewonerscommissie fungeert iemand als vast(e)) contactpersoon/aanspreekpunt voor zowel Woningcorporatie Waardwonen, de Bewonersraad Lingewaard en de overige huurders. Van hij/zij wordt verwacht om de overige bewoners op de hoogte te brengen (en te houden) van wat er zoal in de directe omgeving speelt of gaat spelen.

Hoe wordt een bewonerscommissie gevormd?
Iedere huurder kan zich bij ons aanmelden (bewonersraadlingewaard@gmail.com) voor zijn of haar wijk, buurt of complex.
Wij verzamelen alle geïnteresseerden en geven deze dan door aan Wooncorporatie Waardwonen. Daarna ontvangt u gedetailleerde informatie hoe e.e.a. verder kan worden ingevuld.

Waarom een bewonerscommissie?
Leuke nieuwe contacten in de buurt, meer inzicht en echte inspraak in de (onderhouds)plannen van Wooncorporatie Lingewaard, een verbetering van uw woonomgeving en een directe lijn bij vragen en/of problemen richting Waardwonen..


1 mei 2019

Wethouder Janssen aanwezig bij inloopspreekuur

Kom
ende dinsdag, 7 mei, houdt het wijkplatform weer het maandelijkse inloopspreekuur voor iedereen die vragen, opmerkingen of gewoon interesse heeft met betrekking tot de ontwikkelingen in en rond de wijken Essenpas en Oostervelden.

    Locatie: Gebouw Hofstede, Driestroom Dagbesteding (begane grond) Hoefslag 28

    Tijd: aanvang 19:30 tot ca. 20:30

Tijdens deze bijeenkomst zal ook wethouder Theo Janssen aanwezig zijn. De wethouder probeert tenminste eens per jaar bij elk wijkplatform langs te gaan om te zien en horen wat er speelt in de betreffende wijken.
Uiteraard kunt u hem tijdens het spreekuur ook zelf vragen of ideeën voorleggen voor zover ze ten maken hebben met het openbare gebied, verkeersveiligheid, groenvoorziening etc. 

Actuele onderwerpen waar we als platform momenteel mee bezig zijn: 

- Trapveldje Dijkstraat/De Korf
- Renovatie N839
- Rotonde bij zwembad/OBC
- Nieuwbouwplannen OBC
- Hofstedepark
- Maaibeleid
- Speelvoorzieningen algemeen
- Pontje Bemmel-Ooijpolder


Uiteraard staat het u vrij om ook andere onderwerpen in te brengen.


3 april 2019

ENQUETE SPEELRUIMTEPLAN

Momenteel is de enquête voor het nieuwe speelruimteplan uitgezet. Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe kinderen, jongeren en (groot)ouders de openbare (speel)ruimte in Lingewaard ervaren. Op facebook wordt er positief op gereageerd en de enquête wordt goed ingevuld.

We willen echter nog veel meer inwoners bereiken. De resultaten van deze enquêtes vormen immers de basis voor ons nieuwe speelruimteplan.
 
De enquête kan tot vrijdag 19 april 2019 ingevuld worden.

Alvast dank voor de genomen moeite namens de Gemeente LingewaardZie hier de link naar de enquete of gebruik de onderstaande QR-codes

                            
https://www.lingewaard.nl/speelruimteplan5 maart 2019

ROTONDE BIJ LACO

In het kader van de doortrekking van de A15 gaat de provincie Gelderland de N839 (Van der Mondeweg/ Van Elkweg / Karstraat) ingrijpend aanpassen. Er is een plan gemaakt voor het traject vanaf de rotonde bij de Laco tot aan de rotonde bij industrieterrein Pannenhuis (Bemmel/Huissen). De weg wordt voor het grootste deel dubbelbaans, dus 2 rijstroken in elke richting en aparte afslagstroken voor verkeer naar Bemmel en de A15. Het fietsverkeer wordt aan de westkant geconcentreerd, het fietspad aan de oostkant wordt opgeheven om ruimte te maken voor de extra rijbanen.

Vrijwel tegelijk is er nog een provinciaal plan in uitvoering voor de Van der Mondeweg, deze keer voor het traject vanaf de rotonde bij de Laco tot aan Gendt. Dit betreft vooral groot onderhoud en een aantal kleinere aanpassingen tbv de verkeersveiligheid.

Zie voor beide plannen onderstaand bericht met uitnodiging van de presentatie door de provincie op 14 maart a.s.

Gaat het dus over de hele Van der Mondeweg? Nee, wonderbaarlijk genoeg wordt de rotonde bij de Laco in geen van beide plannen meegenomen. Hoe dat mogelijk is, kon ook de provincie niet goed  verklaren. Maar hoewel beide projecten inmiddels onder één projectleider vallen, laat de provincie deze 25 meter van de rotonde ongemoeid.

Is dat een probleem?
Naar het oordeel van de wijkplatforms Haalderen Leeft! en Bemmel-Oost is de rotonde in de huidige vorm nu al een bottle neck in ochtend en avondspits. 's Ochtends vormt zich al een lange rij tot ver in Haalderen en 's avonds gebeurt het omgekeerde tussen afslag Bemmel en de rotonde. De komende jaren wil de gemeente weer stevig inzetten op woningbouw in Haalderen, Gendt en Doornenburg, waardoor de druk op de N839 alleen maar verder toe zal nemen.
Tegelijk is er nog een tweede probleem, en dat is de veiligheid van de fietsers waaronder vele scholieren van o.a. het OBC en bezoekers van Laco. De stroom fietsers bij de rotonde is zelf een belangrijke factor in de vertraging voor het autoverkeer, maar levert ook een behoorlijk risico voor aanrijdingen, doordat de hele situatie rond de rotonde erg ingewikkeld en onoverzichtelijk is. Er hebben zich de afgelopen jaren dan ook al diverse redelijk ernstige aanrijdingen voorgedaan.
Rotonde N839 Laco

Vandaar dat Haalderen Leeft! en wpf Bemmel Oost aandacht hebben gevraagd bij gemeente en provincie voor deze situatie. Wij worden daarin gesteund door zowel Laco als OBC. Ook de provincie onderkent inmiddels dat de rotonde op de langere termijn niet ongewijzigd kan blijven, maar wil nu eerst de overige aanpassingen uitvoeren en daarna kijken wat nodig is. Dat betekent in ieder geval uitstel voor 2 tot 4 jaar voordat aanpassingen worden doorgevoerd.

Ons voorstel:
De platforms Haalderen Leeft! en Bemmel Oost hebben zelf ook plannen gemaakt voor aanpassing van de situatie. Ons voorstel is om de rotonde zelf te veranderen in een turborotonde (denk aan de rotonde bij Huissen richting de Pleijroute) waardoor er 2 rijbanen op de rotonde beschikbaar zijn. Het verkeer uit de Essenpas en het verkeer uit Haalderen heeft dan elk een eigen rijbaan en kan gemakkelijker doorstromen. Hetzelfde geldt voor het verkeer vanaf Bemmel richting Haalderen: de rechterbaan zou dan een afslagstrook worden naar de Essenpas, de linkerbaan doorgaand verkeer naar Haalderen en Gendt.

Wat betreft de fietsers is ons voorstel om deze zoveel mogelijk al eerder naar de westkant van de weg te laten oversteken, bv ter hoogte van de Aldi of het Essenpaslaantje. Door daar een goede en veilige fietsersoversteekplaats te maken wordt een flink deel van de fitsers al ver voor de rotonde naar de juiste kant geleid en kan ook het nu gevaarlijke schuin oversteken ter hoogte van de Aldi in behoorlijke mate worden tegengegaan.
Bij de rotonde zelf zouden we de oversteekplak wat verder van de rotonde af willen leggen, zodat ook daar met goede remmende maatregelen een veiliger oversteekplek kan worden gecreeerd. N839 turbo-rotonde voorbeeld

De hierboven getoonde rotonde is alleen een vergelijknbaar voorbeeld, niet een uitgewerkt voorstel voor deze plek.

Tenslotte hebben we de provincie gevraagd om eens kritisch te kijken naar de huidige bushaltes die de hele situatie nu nog meer complex maken. Opschuiven van deze haltes richting Haalderen naar hun oude locatie zou daarin een oplossing kunnen zijn.

Recent is er een overleg geweest tussen provincie, gemeente Lingewaard, platform Haalderen Leeft en Bemmel Oost waarin de situatie en ondze voorstellen zijn besproken. Deprojectleider en verkeersdeskundigen van provincie en gemeente vonden onze voorstellen zeker het overwegen waard, maar de provincie maakte ook duidelijk dat het nu in gang gezette traject niet meer wordt gewijzigd. Zoals gezegd wil de provincie eerst de huidige plannen uitvoeren, dan de optredende knelpunten analyseren en de mogelijkheden onderzoeken en op basis daarvan weer een project gaan opzetten voor aanpassingen. Een traject dat dus zeker een aantal jaren op zich zal laten wachten.

Oneens met provincie
Als Haalderen Leeft! en Bemmel Oost zijn we het niet eens met dit standpunt van de provincie. Ook de provincie onderkent dat er ook nu al problemen rond de rotonde spelen en deze de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Ook de oplossingsrichting lijkt voor alle betrokkenen vrij duidelijk en daarom is het voor ons onbegrijpelijk dat de provincie niet bereid is om nu al na te denken over dit merkwaardige missende stukje in de huidige plannen. Het betekent ook dat er voorspelbaar dubbele kosten gemaakt gaan worden en er over een paar jaar weer verbouwd moet worden aan dit deel van de N839.

Uw mening?
Als platforms spreken we namens de wijken / kernen maar we zijn nu eenmaal geen gekozen vertegenwoordiging. Daarom zijn we wel heel benieuwd naar uw standpunt in deze. U kunt dat uiteraard aan ons en/of de gemeente en de provincie duidelijk maken. Stuur ons een mail of kom daarvoor naar de bijeenkomst op 14 maart in het OBC en vertel ons wat u er van vindt.


5 maart 2019

INLOOPAVOND N839

Wanneer : donderdag 14 maart van 18.00 tot 20.00 uur
Locatie : OBC de Essenpas, Drieske 4 te Bemmel

De inloopbijeenkomst is bedoeld voor vragen over:
Detailinformatie over N839 Van der Mondeweg tussen Haalderen en Gendt
• Globale informatie over N839 Karstraat/Van Elkweg tussen Huissen en Bemmel

Wat is er te zien?
• Een planning en er is een kaart met uitleg (Van der Mondeweg tussen Haalderen en Gendt)
• Van de reconstructie van de weg is een video impressie (Karstraat/Van Elkweg tussen Huissen en Bemmel)
• Er zijn medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden

Zie hier het persbericht van de provincie.


3 maart 2019

BANKJES

Recent hebben we nog een project afgerond: de twee boomstam-banken langs de Oude Kasteellaan, dat is het wandelpad langs de grote wadi. Vorige week zijn de banken op hun plek gezet en netjes afgesteld. De banken komen van dezelfde leverancier als het bruggetje en hebben dus een behoorlijk robuust karakter. Inmiddels heb ik van alle kanten al positieve reacties vernomen. Men vindt het echt een leuke aanvulling en aankleding van de ooit zo lege en kale wadi.Bankje in de zon


29 januari 2019

Speelhuis in Hofstedepark

Vandaag heeft TnT Speeltoestellen het bestelde speelhuis in het Hofstedepark geplaatst.  Hiermee is het speeltuintje in het park compleet. Het is een uitgebreid huisje met glijbaan, tunneltje en diverse actieve elementen geworden, gericht op de leeftijdcategorie tot ca. 9 jaar. De plateaus zijn niet erg hoog, daarom mag bij dit huisje volstaan worden met de bestaande grasmat onder het huisje. Waarschijnlijk voegen we nog wel een paar open rubber tegels toe op de meest slijtage gevoelige plekken om modderpoeltjes te vermijden.
 2019- Speelhuisje1

2019 Speelhuisje2

2019 Speelhuisje3

Met dit speelobject hopen we dat het park nog aantrekkelijker wordt voor ouders met jonge kinderen. Begin december hadden we het speeltuintje al rondom voorzien van een ligusterhaag en een draadversperring zodat het terrein in de toekomst weer veilig is voor de allerkleinsten. Voorlopig zijn de ligusterstruikje echter nog klein, dus let a.u.b. goed op uw kinderen met de sloot zo in de nabijheid.


22 januari 2019

IJSBAAN ??

Sinds afgelopen weekend vriest het weer en uiteraard hoopt iedereen dat we weer een mooie ijsbaan kunnen maken waar jong en oud plezier op heeft. Maar zoals velen inmiddels gezien hebben: er is geen ijsbaan en nu het ook nog flink is gaan sneeuwen is de kans dat deze er de komende dagen nog komt eigenlijk wel verdwenen. 
Maar wat was het probleem?  De voorbereidingen waren beter dan ooit, de wadi was prachtig kort gemaaid en alle afvoeren / uitgangen voor het water waren tijdig afgesloten. Toen we echter de wadi vol lieten lopen met het water uit de sloot rond de Hofstede, leek het wel alsof we vergeten waren het stopje in de afvoer aan te brengen. Waar we in andere jaren in één keer de hele wadi blank konden zetten, ontstonden er nu slechts een paar grote plassen in het terrein en zakte het water in het slootje langs de Leidijk al na enkele uren weer.  Ook een tweede poging op  zondagmiddag had een vergelijkbaar resultaat: de sloot rond de Hofstede was vrijwel leeg, maar het water in de wadi wilde maar niet stijgen. Er lijkt maar één verklaring voor: de lage grondwaterstand die overal in Nederland maar zeker ook hier tussen de rivieren is ontstaan door het hele droge afgelopen jaar.
Komt er deze winter nog meer vorst dan gaan we het zeker weer proberen, maar de kans dat het opnieuw mislukt blijft groot. Pas wanneer we weer een flinke hoogwater periode in de Waal hebben gehad, zou het grondwaterpeil een stuk kunnen stijgen.


7 januari 2019

Plannen voor 2019

Allereerst uiteraard de beste wensen voor het nieuwe jaar. Als wijkplatform hopen we ook dit jaar weer een aantal zaken voor elkaar te krijgen om de leefbaarheid in Oostervelden en De Essenpas te verhogen. Het zou ook heel plezierig zijn wanneer we het platform zelf dit jaar weer wat kunnen uitbreiden. Daarom een oproep aan ieder die daarbij wil helpen: kom langs bij het inloopspreekuur dat we elke eerste dinsdag van de maand houden en meld je aan!

Een overzicht van de recente activiteiten en de plannen voor 2019:

Hofstedepark:
* Eind januari wordt het speelhuisje geleverd voor in het speeltuintje
* De hagen rond speeltuintje en jeu de boules banen zijn geplant. Inmiddels zijn er ook draden gespannen om de de haag de kans te geven om uit te groeien
* De komende weken wordt de wintersnoei uitgevoerd op de druivenplanten in de wijngaard.
* In april/mei laat de gemeente een bedrijf komen om de grond rond de 3 moeraseiken (dat zijn de bomen met grondverlichting) te "ploffen". Onder hoge druk wordt er lucht en voedingsstoffen in de bodem geperst om deze boompjes een groei boost te geven.
* We overleggen met de gemeente over de vervanging van de slechte grond in de rozenperken
* Het plan om een ooievaarsnest in het park te plaatsen wordt afgestoft. Als de financien het toelaten, willen we zo'n paal laten plaatsen.

Grote Wadi / Trapveld
* Op korte termijn worden 2 boomstambanken geplaatst langs het Oude Kasteellaantje.
* Het trapveld is opgeknapt, een nieuw voetbaldoel is geplaatst en het looppad op de dam is nu helemaal gereed
* In de loop van het jaar gaan we verder met het plan voor een pannaveldje
Inschrijven voor NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, plannen en aankondigingen? Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de Hofstede en de Wadi? Geef u dan even op voor de nieuwbrief van het wijkplatform. Als u even een mailtje stuurt aan info@wijkplatformbemmeloost.nl
Vermeldt  als onderwerp "Nieuwsbrief" en u ontvangt voortaan onze digitale nieuwbrief en bent als eerste op de hoogte.
>  OVERIG NIEUWS

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2018? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2016-2017? Klik hier. 

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2015? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2014? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2013? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2012? Klik hier.


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2011? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2010? Klik hier.

Welkom!

Welkom op de website van wijkplatform Bemmel Oost, het wijkplatform voor de wijken OOSTERVELDEN (oostelijk van de Dijkstraat) en De ESSENPAS. Dit wijkplatform is één van de vier wijkplatforms van Bemmel en één van de twaalf wijkplatforms van de Gemeente Lingewaard.
 home-photo
Het wijkplatform heeft als doel de leefbaarheid van de wijken te verhogen, de veiligheid te verbeteren en om als verbinding tussen de bewoners en de gemeente te fungeren. Of het nu gaat om verkeerszaken, groenbeheer, speelgelegenheid of buurtpreventie, bij al deze zaken is het wijkplatform gesprekspartner voor bewoners, gemeente en politie. Samen zoeken we naar de beste oplossing, proberen we wensen in te vullen of gevaarlijke situaties op te lossen of te te voorkomen.

INLOOPSPREEKUUR WIJKPLATFORM

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op

DINSDAG 4 JUNI 2019


Vergaderschema komende periode:
* dinsdag 2 juli 2019
* dinsdag 6 augustus 2019
* dinsdag 3 september 2019

Wanneer:    
Op de eerste dinsdag van de maand. Inloopspreekuur van 19:30 tot 20:30

Waar:
De algemene ruimte van Driestroom Dagbesteding in de Hofstede, op de begane grond aan de zijde van de grote wadi
(Hoefslag 28    6681 TL Bemmel).

Wat:
Alle zaken met betrekking tot de wijken de Essenpas en Oostervelden, zoals veiligheid, overlast, speelgelegenheid, groenvoorziening, verkeer, etc etc. U kunt terecht met wensen, ideeen, klachten of opmerkingen, maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent in uw woonomgeving.
Ter plekke zijn tekeningen en plannen voor plannen in de wijken in te zien, kunt u vragen of opmerkingen plaatsen maar uiteraard zouden we het ook enorm waarderen wanneer uw hulp en medewerking wilt aanbieden!


Belangrijke data

* Spreekuur wijkplatform,  ophaaldagen
   vuilnis,  plastic , snoeien en maaienPlannen en activiteiten

* Wadi-plan

* Hofstede en omgeving

* VerkeerszakenBeter een goede buur.....

Tips en aanbevelingen voor het prettig wonen in onze buurt
Links en algemene informatie

* info over Bemmel en Lingewaard, bewonerszaken etc.


Kaartje Bemmel Oost

AED / Defibrillator

AED-logo_2  In Oostervelden en De Essenpas
   zijn verscheidenen AED's
  beschikbaar voor noodgevallen.


Kijk hier voor de locaties en meer informatie.FOTO ARCHIEF

*Zie diverse fotoalbumsover de wijken Essenpas en Oostervelden

Sitemap