Contact

Meldingen Openbaar Gebied

Via de gemeentelijke website kunt u zaken melden die u in het "openbare gebied" hebt opgemerkt en waar iets aan gedaan moet worden. U kunt daarbij denken aan schade, gevaar, overlast of gewoon iets wat beter zou kunnen. Veel meldingen hebben betrekking op het onderhoud van het openbare groen, defect, vervuild of beschadigd straatmeubilair, zoals bankjes, paaltjes etc. en op zaken rondom de speeltuintjes. Verder kunt u ook kapotte straatlantaarns, overlast door hondenpoep of parkeren via deze pagina melden.

Meldingsformulier Lingewaard

Wij zouden het als wijkplatform erg waarderen wanneer u een melding ook even in kopie aan ons verzend. Dan kunnen wij samen met u in de gaten houden of de melding tot actie van de gemeente leidt en eventueel ook zaken combineren. Maak een kopie van de melding of stuur ons even een mailtje met de melding  info@wijkplatformbemmeloost.nl


Wijkplatform

U kunt het wijkplatform per mail of telefonisch bereiken. Daarnaast bent u elke maand welkom tijdens het inloopspreekuur.

Voorzitter

Etko Cretier
Waterwolf 28
6681 TJ Bemmel
06 - 2258 3470
info@wijkplatformbemmeloost.nlInloopspreekuur

Bij het begin van de vergadering van het wijkplatform is er een inloopspreekuur. Iedereen met vragen, opmerkingen, plannen of klachten is van harte welkom.
De vergaderingen vinden plaats op de 1e dinsdag van elke maand en het inloopspreekuur is van 19:30 tot 20:30 uur.

Locatie:  vm. Driestroom Dagbesteding, gebouw De Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel
terug

Andere adressen

Gemeente Lingewaard:

Contactpersoon voor de gemeente Lingewaard in het wijkplatform Bemmel Oost is:

Gerrit Kurvers

Gerrit Kurvers
gebiedscoördinator
Ressen, Bemmel, Haalderen en Angeren
tel.: 06 - 12995240
e-mail: g.kurvers@lingewaard.nl
Wijkagent:

De wijkagent is aanspreekpunt voor zaken als burenruzies, huiselijk geweld, hangjeugd of auto-inbraken etc. U kunt zaken rechtsreeks of via het wijkplatform onder haar aandacht brengen.


Frank de Haas is wijkagent in Bemmel en met name verantwoordelijk voor onze wijken  Bemmel Oost en Oostervelden. Hij is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van de politie voor niet dringende zaken:

0900- 8844
Sitemap