Kalender

Vergaderdata wijkplatform en inloopspreekuren

Het wijkplatform vergadert in beginsel twee keer per maand op de 1e dinsdag  van de maand. Plaats van samenkomst is de ruimte van Driestroom Dagbesteding, Hoefslag 28 (Gebouw Hofstede) in de Essenpas. Van 19:30 tot 20:30 is er een inloopspreekuur voor bewoners met vragen of opmerkingen over zaken die betrekking hebben op de wijken.

2016:
* dinsdag 5 januarii
* dinsdag 2 februari
* dinsdag 1 maart
* dinsdag 5 april
* dinsdag 3 mei
* dinsdag 7 juni
* dinsdag 5 juli
* dinsdag 2 augustus
* dinsdag 6 september
* dinsdag 4 oktober
* dinsdag 1 november
* dinsdag 6 december


terug


Klik hier voor de Gemeentelijke Afvalwijzer


Ophaaldagen afval, plastic en papier

DATA 2016

Oostervelden

Vuilophaaldag:       elke even woensdagmorgen

Plastic + GFT          elke oneven woensdagmorgen                                  

Oud papier:             laatste woensdag v/d maand (eind van de middag)                                   


Groenafval:              2e woensdag van de maand
                                  (na telefonische aanmelding op 026 - 326 01 11 of via het meldingsformulier
                                  op de Gemeentesite) 
                                

Essenpas

Vuilophaaldag:       elke even woensdagmorgen

Plastic + GFT          elke oneven woensdagmorgen                                  

Oud papier:             laatste woensdag v/d maand (eind van de middag)
                                  
Groenafval:              2e woensdag van de maand
                                  (na telefonische aanmelding op 026 - 326 01 11 of via het meldingsformulier
                                  op de Gemeentesite)                                 
    
terug


Groenbeheer / snoeien

De afspraken met betrekking tot het snoeien en maaien zijn zeer gedifferentieerd per wijk en zelfs per veld en perk. Details zijn opvraagbaar bij de afdeling Groenbeheer van de gemeente en eventueel ook bij het wijkplatform.

In de Essenpas zijn veel beukhagen op particuliere grond verplicht in onderhoud bij de gemeente. Deze worden in beginsel twee keer per jaar gesnoeid. De eerste keer rond de langste dag van het jaar (21 juni), de 2e keer aan het einde van de zomer.
Zie hier de geldende richtlijn voor het maaien en snoeien

Maaibeleid Bermen en Sloten - De vastgestelde notitie van de gemeente Lingewaard met het huidige beleid.

Kwaliteitscatalogus Groenonderhoud Lingewaard - een uitgewerkte beschrijving van de gewenste kwaliteit en het beeld dat bij de uitvoering van het groenonderhoud moet worden nagestreefd. De aannemers van het onderhoud worden hierop afgerekend.
terug

Overig

Afvalwijzer Gemeente Lingewaard:

Klik hier voor de gemeentelijke afvalwijzer

logo LingewaardSitemap